VVD-raadsleden per direct naar Ronde Venen Belang

De Ronde Venen – De VVD-raadsleden van der Greft en van den Heerik stappen op na bestuurlijke crisis binnen de VVD. Ze hebben zich aangesloten bij Ronde Venen Belang en zullen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 voor Ronde Venen Belang zitting nemen in de gemeenteraad.

“Dit vertrek is voor de VVD een groot iets, maar voor ons was de situatie onhoudbaar”, aldus Maarten van der Greft. Voor het zomerreces zijn Frans Lugtmeijer en Yvonne Welter al gestopt als raadslid. Sindsdien volgden de gebeurtenissen elkaar in hoog tempo op. Met het vertrek van deze beide raadsleden ontstonden er twee vrije raadszetels.

Het bestuur van de VVD heeft vervolgens oneigenlijke druk uitgeoefend op kandidaten op de lijst om de vrijgekomen zetel niet te accepteren ten faveure van een kandidaat die de voorkeur geniet van het bestuur. Dit gaat volgens de twee vertrekkende raadsleden in tegen alle democratische principes.

Dubieus 
Daarnaast vervulde het bestuur een dubieuze rol rond de discussie rondom het zwembad in Abcoude. Er is druk uitgeoefend op VVD-raadsleden om hun stemgedrag te veranderen. Maarten van der Greft: “Als raadslid wordt je gekozen zonder last en/of ruggenspraak. Je moet dan autonoom een beslissing kunnen nemen zonder dat het bestuur bij monde van de voorzitter druk uitoefent om zogenaamd in het partijbelang anders te stemmen.”

Deze twee incidenten waren voor de twee vertrekkende raadsleden de druppel die de spreekwoordelijke emmer heeft doen overlopen. In het verleden hebben er namelijk al meerdere soortgelijke incidenten plaatsgevonden. Zo is de voorzitter daarvoor al op zijn vingers getikt door de kamercentrale voor de oneigenlijke inmenging tijdens de coalitievorming in 2011. In 2014 leek eenzelfde inmenging te leiden tot de situatie dat de VVD in eerste instantie in de oppositie terecht kwam.

Rug toekeren
De vertrekkende raadsleden verwachten dat een bestuur een verbindende rol heeft. Het ledenaantal bij de VVD is behoorlijk afgenomen en alle mensen met kwaliteit en een eigen mening hebben de VVD de afgelopen jaren de rug toegekeerd. Intern hebben de twee vertrekkende raadsleden de problemen ook proberen aan te kaarten. Zij hebben de genoemde zaken gemeld bij het regiobestuur en de landelijke VVD. “Hier is niets, maar dan ook niets mee gedaan. Als de genoemde incidenten volgens de VVD zelf niet noodzaken tot actie, dan is de VVD niet meer de partij waar wij bij willen horen. Integriteit lijkt steeds meer een woord te zijn wat binnen de VVD niet bestaat.” Aldus Yvonne van den Heerik.

Inzet
De twee raadsleden stappen per direct op bij de VVD en gaan door bij Ronde Venen Belang. Van der Greft en van den Heerik willen graag door als raadslid, omdat zij denken dat ze met hun kennis en ervaring van toegevoegde waarde kunnen zijn voor het lokale bestuur en de inwoners. Hun inzet is altijd als eerste daarop gericht geweest. De VVD zal met drie zetels overblijven in de gemeenteraad en Ronde Venen Belang wordt de tweede partij in de gemeenteraad met zes zetels.

Maarten van der Greft: “De keuze voor Ronde Venen Belang is een logische keuze. Ronde Venen Belang is een inwonerpartij waar het belang van de inwoner centraal staat en niet de politieke carrière van het partijkartel. De afgelopen jaren is al gebleken dat de VVD en Ronde Venen Belang veel raakvlakken hebben. Daarnaast is Ronde Venen Belang een partij die erg goed georganiseerd is met kwalitatief goede mensen waar integriteit nog een woord is met een betekenis.”