VVD organiseert Digitale Townhall

De Ronde Venen – Omdat het hebben van fysiek contact met inwoners in deze Coronatijd wat minder makkelijk gaat, organiseert de VVD fractie in De Ronde Venen in de periode van 8 tot en met 12 februari en 1 tot en met 5 maart een ‘Digitale Townhall’. In die twee weken zijn er iedere dag van 19.30 tot 20.30 uur twee raadsleden van de VVD beschikbaar om via Teams of Zoom, face to face in gesprek te gaan met inwoners. Het doel is om suggesties en voorstellen aan te horen, zo mogelijk vragen te beantwoorden en aandacht aan problemen te schenken. Dit alles gerelateerd aan de voorzieningen en de werk- en leefomgeving binnen de gemeente.

Voor jongeren zijn er aparte spreekuren, die inhoud worden gegeven door fractieassistenten van een gelijke leeftijd. Mocht een digitale invulling voor sommige inwoners niet zo makkelijk te hanteren zijn, dan is er uiteraard ook de mogelijkheid van de telefoon. Bart Richter, fractievoorzitter van de VVD: “Het hebben van contact met inwoners is de basis van het functioneren van een volksvertegenwoordiger en daar hebben we als raadsleden voortdurend in te investeren.”

Via info@vvdderondevenen.nl kunnen inwoners zich aanmelden met opgave van datum en onderwerp, waarop een bevestiging volgt met vermelding van de raadsleden die inhoud aan het gesprek geven. Uiteraard kan er ook een voorkeur voor één van de raadsleden uitgesproken worden. “De fractie ziet deze Digitale Townhall als een pilot. Als dit voldoet aan een behoefte van inwoners dan kan er structureel inhoud aan gegeven worden”, aldus Richter.

Foto: Bart Richter, fractievoorzitter van de VVD