VVD: “50 km standaard in bebouwde kom”

De Ronde Venen – In de gemeenteraad van 27 november is het Mobiliteit- en Verkeersveiligheidplan behandeld. De VVD vroeg in dit plan meer aandacht voor de auto en voor de gevolgen van de inrichting van 30km- gebieden. Eén van de voorgestelde aanpassingen is dat niet alle wegen in de bebouwde kom standaard 30 km/u worden. De VVD vindt het belangrijk dat een weg alleen 30 km/u wordt als dit nodig is voor de verkeersveiligheid. Fractievoorzitter Bart Richter: “Wij zien steeds meer wegen veranderen in 30 km/u. Soms is dit nodig voor de veiligheid, maar soms ook niet. Wij vinden dat 50 km/u voor doorgaande wegen de standaard moet blijven in de bebouwde kom.” Het VVD-voorstel om 50 km/u in basis te handhaven werd gesteund door Ronde Venen Belang en de Seniorenpartij. 

In gesprek met de hulpdiensten 
De wegen in de gemeente zijn belangrijk om van A naar B te komen. Dit geldt ook voor de hulpdiensten. De brandweer, ambulance en politie moeten zo snel mogelijk bij bijvoorbeeld een ongeval of brand kunnen komen. Het aanpassen van wegen kan invloed hebben op de aanrijdtijden. In het Mobiliteit- en Verkeersveiligheidsplan is op voorstel van de VVD toegevoegd dat de impact van een andere wegindeling of toegestane snelheid op de bereikbaarheid en aanrijdtijden van hulpdiensten wordt meegenomen. Ook de opkomsttijd van de brandweervrijwilligers moet van de VVD worden meegenomen. Zij moeten bijvoorbeeld van hun werk of uit huis zo snel mogelijk naar de kazerne kunnen komen. 

Voldoende parkeerplaatsen 
Ook uit de onderzoeken die de gemeente heeft gedaan blijkt dat veel inwoners gebruik maken van de auto. Het zorgen voor voldoende parkeerplaatsen blijft dan ook belangrijk, ook bij het ontwerp van nieuwe wijken. De VVD heeft het amendement van Ronde Venen Belang om de bestaande parkeernorm te blijven handhaven mede ingediend, zodat, ondanks het stimuleren van openbaar vervoer en realisatie van goede fietspaden, ook de auto nog voldoende plek krijgt.