Vervallen kassen en afgebrande woning onacceptabel

Aalsmeer – Er is nieuws te melden over de vervallen kassen en de afgebrande woning aan de Dorpsstraat 107. Niet al teveel, maar de gemeente houdt deze doorn in het oog voor velen nauwlettend in de gaten en onderneemt regelmatig stappen om de eigenaar te dwingen actie te ondernemen. In januari 2013 is de woning afgebrand en op dat moment heeft de gemeente een gesprek gehad met de eigenaar van het perceel  over een nieuwe ontwikkeling. “Helaas geeft de houding van de eigenaar in de afgelopen twee jaar ons niet de indruk dat er op korte termijn daadwerkelijk iets op dit perceel gerealiseerd gaat worden”, aldus wethouder Gertjan van der Hoeven in een schrijven aan alle fracties. De gemeente vindt uiteraard het aanzicht van zowel de afgebrande woning als de vervallen kassen onacceptabel en heeft op 26 augustus 2014 de eigenaar gesommeerd de opstallen op te knappen of te slopen voor begin november. De eigenaar heeft hierop niet gereageerd, waarna op 10 november een last onder dwangsom is opgelegd. Op grond van deze last moet de eigenaar de opgelegde verplichting nakomen en hiervoor had hij tot 11 januari de tijd. Maar nee, niets veranderd aan de situatie. Wethouder van der Hoeven: “Wij hebben helaas moeten constateren dat de eigenaar aan deze last geen gehoor heeft gegeven, zodat de opgelegde dwangsom van 50.000 euro inmiddels is verbeurd. Om de eigenaar te bewegen alsnog acties te ondernemen, zal binnen korte termijn een nieuwe last worden opgelegd met een hoger bedrag.”

Veiligheid

Buiten dat de gemeente en heel veel inwoners vinden dat de kassen en de woning de entree van Aalsmeer ontsieren, is ook veiligheid een aandachtspunt bij het college. Direct na de brand zijn door de Meerlanden hekken geplaatst aan de zijde van de Dorpsstraat. Vanaf de zijde van de Burgemeester Kasteleinweg was het perceel echter nog steeds te betreden. De gemeente heeft daarom de eigenaar op 4 februari een last opgelegd waarin hij verplicht wordt om het perceel binnen twee dagen volledig af te schermen. Ook deze boodschap is niet binnen gekomen of heeft weinig indruk gemaakt, want (ook) dit is niet gebeurd. De gemeente heeft nu het perceel af laten zetten door de Meerlanden. De kosten zullen verhaald worden op de eigenaar.

Zal de tweede dwangsom de eigenaar bewegen om (eindelijk) stappen te ondernemen en Aalsmeer te verlossen van deze misschien wel grootste ergernis? Hopelijk wel!