“Zijn zandeilanden in Vinkeveen veilig?”

Vinkeveen – Wilbert van Waes uit Vinkeveen, maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de twaalf zandeilanden in de Vinkeveense plassen. In een open brief stelt hij: “Ten aanzien van veiligheid van de twaalf zandeilanden zijn er zorgen over de stabiliteit van de oevers en het talud van de put. Er is op dit moment geen actueel inzicht in het huidige talud en de opbouw van het talud (onderverdeeld in stevige ondergrond en eventueel los bezonken slib). Het betreft hierbij inzicht in de grond mechanische eigenschappen van de bodem en ondergrond (mede afhankelijk van de samenstelling van de zandlaag, grof of fijn zand, rond of hoekig, etc.) wordt de stabiliteit van de zandlagen beïnvloed. Mogelijk al bij het huidige rustige recreatieve gebruik, verdergaande erosie, maar bij  verandering van het gebruik van de zandeilanden als gevolg van inbreuk op de bovenlagen, trillingen, etc. kunnen plotselinge vergaande instabiliteit veroorzaken.”

Verschuiving
“De zorg gaat uit naar de kans op taludschuivingen. Deze kunnen leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. Een voorbeeld, heeft al eerder plaatsgevonden op de Vinkeveense Plassen bij het verdwijnen van zandeiland 8, en recent elders in Nederland waar sprake is van een instabiele oever en talud van een voormalige zandwinning betreft het geval ‘Veense Put’ in Veen (Noord-Brabant). Aangedrongen wordt op een onafhankelijk geotechnisch onderzoek naar de stabiliteit van de oevers en taluds van de put uitgevoerd door een gerespecteerd en onafhankelijk onderzoeksinstituut zoals TNO of Fugro.”

Huidige functie zandeilanden
“De zandeilanden werden gerealiseerd in het omliggende land te beschermen tegen de golfslag die de diepe deel va de plas kan ontstaan. Om te voorkomen dat het achterland langzaam richting het zandgat schuift. De plas is zeer diep: diepste punt lag in de jaren zeventig en tachtig op 60 tot 75 meter. Door de steilte van de oevers op enkele punten, volgens leden van de duikvereniging soms verticaal, vindt afkalving plaats. Experts zeggen hierover dat hierdoor extra maatregelen noodzakelijk zijn. De huidige diepte van de Noorderplas  wordt door duikers aanmerkelijk minder ingeschat. Een recente kaart met de huidige bodemdieptes is niet beschikbaar. De bodemdiepte wordt op dit moment ingeschat op circa 50 meter. De vraag dient, door middel van nader onderzoek, te worden beantwoordt waar dit suppletie materiaal van afkomstig is. Betreft het zwevende turfdeeltjes die op grotere diepte tot rust komen en afzinken, of is het een afkalving van de zeer steile onderwateroevers, of zijn de zandlagen als geheel onder de omgeving van de Vinkeveense Plassen aan het schuiven zoals werd verondersteld bij de argumentatie van de 12 zandeilanden.”

Trillingen
“Wat betreft de steile helling en de processen die zich daar kunnen afspelen al gevolg van verstoring (zoals trillingen). De steile helling van de 12 zandeilanden zullen naar verwachting boven de 15% liggen. Dat is enorm! En die turbidiet-stromen (zoals ze in de geologie worden genoemd) hebben zodra deze in beweging komen ook nog een zeer sterke erosieve werking; het is immers ‘zwaar’ water, door al dat sediment in suspensie. Vergelijk het met een sneeuwlawine wat kracht betreft.
In het kader van de MER dient er niet bewezen te worden dat de huidige situatie onveilig is, maar er dient op basis van onderzoek aangetoond te worden dat de huidige situatie bij het huidige en eventueel voorgenomen veranderde gebruik van de zandeilanden gegarandeerd veilig is”, was getekend Wilbert van Waes.