Veel wensen nieuw recreatiegebied

Aalsmeer – Veel animo was er afgelopen maandag 26 september voor de inloopbijeenkomst over de inrichting van het voormalige VVA terrein tussen de Dreef en de Burgemeester Kasteleinweg. Het betreft invulling van liefst zes voetbalvelden. Volgens wethouder Gertjan van der Hoeven een ‘unieke kans om een prachtig groen recreatiegebied voor jong en oud te ontwikkelen’. De inloop vond plaats tussen half vier in de middag en half acht ‘s avonds en nagenoeg continu lieten inwoners zich informeren en deelden zij hun mening door een ‘wens’-formulier in te vullen. De een wil weer een heerlijke wandelingen kunnen maken, met of zonder hond, door de twee parken aan elkaar te verbinden, de ander wil de natuur veel ruimte geven, misschien buiten fitness, een moestuin inrichten en avontuurlijk spelen staat hoog op het wensenlijstje.

Druk tijdens kindersessie 

Voor de jongste jeugd was er tussen vier en vijf uur een speciale kindersessie. De jongens en meisjes mochten tekeningen van hun wensen maken en met elkaar een avontuurlijke speeltuin knutselen. Als het aan de kinderen ligt wordt het terrein een heus kinderparadijs met klimtouwen, een kabelbaan, boomhutten en een waterspeelplaats. In de krant vorige week deed kinderburgemeester Sophie van Raaphorst een oproep om samen een ‘gave speeltuin’ te komen ontwerpen. Aan haar oproep was goed gehoor gegeven, het was ‘dringen’ bij de knutseltafels.

Triade en woningen

De invulling staat vooralsnog voor bijna 100 procent open. Vast staat wel dat bij de Dreef (op het voormalige hoofdveld) het Integraal Kindercentrum Triade komt met hierin ruimte voor de basisscholen De Wegwijzer en De Hoeksteen en kinderopvang en rond het gebouw een avontuurlijk schoolplein. Aan de zijde van de Zwarteweg komen circa 50 woningen. De herinrichting van dit bijzondere recreatiegebied gaat natuurlijk nog wel even duren, maar de gemeente hoopt wel de vaart er in te kunnen houden. Er gaan werkgroepen opgericht worden en er komen nog meer informatie-avonden. De gemeente gaat nu eerst aan de slag met het bundelen van alle wensen van inwoners.