Veel bezwaarschriften op plan overdragen N196 aan gemeente

 

Uithoorn/De Ronde Venen. De commotie over de herinrichting van het stukje N196 tussen de Prinses Irenebrug en de kruising met de Laan van Meerwijk/Thamerlaan in Uithoorn is nog altijd niet over. Sterker nog, de discussie daarover zal de komende tijd nog wel aangewakkerd worden. Waar gaat het over? De gemeente Uithoorn wil, vooruitlopend op het aan elkaar bouwen van het centrum, het betreffende stukje N196 volgend voorjaar anders gaan inrichten. Dan moet de provincie Noord-Holland het stukje (provinciale) weg eerst overdragen aan de gemeente. Vervolgens gaat die een procedure voor een ‘onttrekkingsbesluit’ opstarten dat tot doel heeft doorgaand verkeer te kunnen weren. Met dat onttrekkingsbesluit verliest het weggedeelte vanaf de brug tot aan de kruising Laan van Meerwijk de functie van doorgaande weg. De weg houdt zijn functie als toegangsweg voor een parkeergebied, voor laden en lossen van vrachtverkeer, voor voetgangers en fietsers. Het ontwerp onttrekkingsbesluit lag vanaf 10 oktober gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis en het informatiecentrum aan de Dorpsstraat. Gedurende deze termijn konden belanghebbenden hun zienswijze (een ander woord voor bezwaarschrift) kenbaar maken aan de gemeenteraad. Nou dat is dan gebeurd. Inmiddels zijn er meer dan zestig (!) bezwaarschriften bij de gemeente binnengekomen. Het behandelen daarvan kost de nodige tijd wat er uiteindelijk toe kan leiden dat de uitvoering van de plannen moet worden opgeschoven. Zijn er inderdaad punten bij waarvoor echt een oplossing moet worden gevonden (landbouwverkeer!), dan verdient dat nader overleg. En ook dat vergt weer de nodige tijd. Anders gezegd, als komend voorjaar de Prinses Irenebrug voor groot onderhoud wordt gesloten voor alle verkeer zou het best eens zo kunnen zijn dat de gemeente Uithoorn haar plannen voor der herinrichting van de N196 nog niet kan doorvoeren. Hoe graag men dat ook zou willen! Meer over dit onderwerp leest u woensdag 10 december in deze krant.