Stichtingsbestuur De Willisstee neemt afscheid

Wilnis – Ed Duis, Ruud Pfeiffer en Anita Beck hebben dinsdag 10 oktober afscheid genomen als bestuurders van Stichting Dorpscentrum Wilnis. Het drietal zorgde gedurende een groot aantal jaren voor het beheer en onderhoud van De Willisstee. Burgemeester Maarten Divendal en wethouder Cees van Uden, verantwoordelijk voor dorpshuizen, spraken bij het afscheid van de drie Wilnissers hun dank uit voor hun jarenlange inzet voor het dorpscentrum. Maarten Divendal stond onder meer stil bij de belangrijke rol van vrijwilligerswerk voor de samenleving.

“De waardevolle inzet van Ed, Ruud en Anita voor het dorpscentrum zijn hiervan een goed voorbeeld. Ed Duis bekleedde gedurende 13 jaar de functies van secretaris en (waarnemend) voorzitter. Ruud Pfeiffer was 17 jaar actief als penningmeester en Anita Beck speelde als ’commissaris verhuur’ onder meer een belangrijke om de activiteiten van de verenigingen die van De Willisstee gebruikmaken goed op elkaar af te stemmen. Dankzij hun inzet heeft De Willisstee een belangrijke rol kunnen vervullen voor veel inwoners en verenigingen in Wilnis.’’

Moeilijke periode
Wethouder Cees van Uden benadrukte in zijn dankwoord dat de drie bestuursleden de laatste jaren onder lastige omstandigheden hebben moeten werken. “De gevolgen van corona, waardoor de accommodatie enige tijd moest sluiten, en van de fors gestegen energieprijzen, maakten het een grote uitdaging om tot een gezonde exploitatie van De Willisstee te komen. Mede dankzij de inzet van Ed, Ruud en Anita zijn we die moeilijke periode goed doorgekomen.’’

Toekomst Willisstee
De toekomst van De Willisstee en de bemensing van het bestuur zijn het afgelopen jaar regelmatig onderwerp van gesprek geweest. De bezettingsgraad van het dorpshuis is al langere tijd een uitdaging met als gevolg dat kosten voor onderhoud en beheer stijgen. De drie bestuursleden hebben daarom deze zomer besloten hun werkzaamheden over te dragen. Ed Duis: “Wij hebben de overtuiging dat we hiermee bijdragen aan een toekomstbestendige situatie voor De Willisstee.”

De bestuurlijke wijziging heeft voor gebruikers van De Willisstee geen gevolgen en is tijdens een overleg met hen toegelicht. De gebruikers hebben hun vertrouwen uitgesproken in het nieuwe bestuur. Simone en Arwin Reijm blijven gewoon actief als beheerders van De Willisstee en bij Café Stee Inn.