Stichting De Kwakel Toen & Nu 12½ jaar

Stichting De Kwakel Toen & Nu 12½ jaar

De Kwakel – Toen de uit Kudelstaart afkomstige Johan van Dijk zich in 2005 in De Kwakel vestigde, benaderde hij al snel zijn buurman en De Kwakelkenner Ben Plasmeijer met vragen over het dorp. Deze troonde hem mee naar Kwakelaar André Winter en diens archief: verhuisdozen vol met krantenknipsels en foto’s over De Kwakel. Die schat aan gegevens was de aanzet om die informatie te delen op internet. Dirk Plasmeijer en Ben Voorend boden hierbij hun diensten aan. Op de braderie van 2006 verdrongen drommen Kwakelaars zich voor de kraam om de uitgestalde oude klassenfoto’s van namen te voorzien. Hun enthousiasme leidde op 7 september van dat jaar tot de oprichting van Stichting De Kwakel Toen & Nu.  

Wintermagazine

De Nostalgische Avonden in het dorpshuis De Quakel, het wintermagazine van Stichting De Kwakel Toen & Nu, de maandelijkse foto’s in de Nieuwe Meerbode, de vele rubrieken (o.a. scholen, verenigingsleven, huwelijken, grote gezinnen, creatieve Kwakelaars, boerderijen, kermisfoto’s) op de site www.de-kwakel.com met foto’s en artikelen van vroeger tijden leveren veel luister-, lees- en kijkplezier. Menig Kwakelaar brengt een nostalgisch uurtje door op de website. En die website is nooit af. Er ligt nog erg veel materiaal op de planken te wachten om bewerkt en gearchiveerd worden en er wordt ook steeds nog aangeleverd.

Bestuur

Het bestuur van Stichting De Kwakel Toen & Nu wil graag alle vrijwilligers, donateurs en sponsors bedanken voor hun enthousiasme en ondersteuning, in welke vorm dan ook, om het werk van de stichting mogelijk te maken voor al die Kwakelaars in binnen- of buitenland, die dagelijks genieten van een mooie website. Zij tekenen graag voor nog weer 12½ jaar bij!