Schiphol en Sportlaan in wijkoverleg

Aalsmeer – Tijdens het wijkoverleg Stommeer op woensdag 19 februari staat Schiphol onder andere op de agenda. Er wordt gesproken over de inspraak van burgers over Schiphol (ORS) waar kortgeleden een aanpassing heeft plaatsgevonden over het aantal toegestane vluchten van de Aalsmeerbaan. Maar ook over ontwikkelingen over de uitstoot door vliegtuigen van voornamelijk ultrafijnstof en het toegezegde onderzoek door de regering. Belangrijk onderwerp tijdens dit overleg is tevens de verkeerssituatie in de Sportlaan. Er zijn verschillende mogelijkheden gegeven om de situatie in de best smalle doorgaande route te verbeteren. Onder andere is eenrichtingsverkeer maken geopperd. Verder tijdens het overleg berichten van de werkgroepen, Seringenpark, het waterbeheer, de herinrichting provinciale weg N196 en de Zuiderkerk. Het wijkoverleg begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, in Parklaan 27. Aanmelden via wrstommeer@gmail.com of bel naar: 0297-342224.