Samenwerking De Ronde Venen en Kansis Groen

De Ronde Venen – Kansis Groen en gemeente De Ronde Venen hebben een samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd getekend. De partijen werken al langer samen, maar willen nu hun samenwerking versterken. Kansis Groen is een betrouwbare partner die de gemeente helpt bij het onderhouden en verbeteren van de buitenruimte.

Kansis Groen werkt mee aan de buitenruimte van De Ronde Venen. De medewerkers van Kansis Groen voeren verschillende werkzaamheden uit in de buitenruimte. Ze houden zich bezig met het onderhoud van de groenvoorzieningen in de winter en de zomer. Ook reinigen ze de straatkolken, prullenbakken en andere plekken in de openbare ruimte. Ze ruimen bijvoorbeeld zwerfafval op. Verder maken ze borden schoon, plaatsen ze bankjes en onderhouden ze speeltoestellen.

“Dit zijn allemaal belangrijke zaken waar je niet altijd bij stilstaat. We zijn daarom erg blij met de samenwerking met Kansis Groen. De medewerkers van Kansis Groen laten dagelijks zien dat ze een hart voor onze gemeente hebben met het werk dat zij doen”, zegt wethouder Maarten van der Greft.

Bij Kansis Groen werken mensen die moeilijk een baan kunnen vinden. Iedereen heeft een eigen verhaal of achtergrond. Kansis Groen geeft deze mensen de kans om weer te werken. Dit geeft hen vertrouwen en perspectief. Kansis Groen biedt ook trainingen en cursussen aan, zodat de medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen. “Wat Kansis Groen doet voor haar mensen is heel waardevol. Het is niet makkelijk voor deze doelgroep om een baan te vinden en zo lukt het toch. Als gemeente dragen we hier graag aan bij en daarom is deze samenwerkingsovereenkomst zo belangrijk”, aldus wethouder Maarten van der Greft.