Ruim 10 miljoen voor verkeersveiligheid

Regio – De provincie Noord-Holland leverde in 2020 een bijdrage van 10,5 miljoen euro aan verschillende lokale verkeersprojecten, die de verkeersveiligheid en de fietsbereikbaarheid verbeteren. Van de Kop van Noord-Holland tot ‘t Gooi wordt daarmee door gemeenten en waterschappen geïnvesteerd in veiligere wegen, kruisingen en fietspaden. 

Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid, Jeroen Olthof: “De missie in Noord-Holland is nul verkeersslachtoffers in 2050. Niet omdat wij denken dat elk ongeval voorkomen kan worden, maar omdat elk slachtoffer er één teveel is.”

Volgens landelijke cijfers wordt het steeds onveiliger op de weg. Ook in Noord-Holland neemt het aantal verkeersslachtoffers helaas toe. In 2019 ondertekende de provincie Noord-Holland daarom het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. In Noord-Holland werken gemeenten en de provincie samen aan veiligere wegen en verkeersveiliger gedrag.

Meer ruimte voor fietsers

Ieder jaar stelt de provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar voor verbeteringen op gemeentelijke wegen en wegen van waterschappen. Daarbij wordt vooral gekeken naar aanpassingen die de verkeersveiligheid verbeteren en/of meer ruimte bieden aan fietsers. In 2020 is de subsidie vooral besteed aan het herkenbaar maken van schoolzones en aan de aanleg van vrij liggende fietspaden, rotondes, verhoogde plateaus bij kruisingen en veilige oversteekplaatsen.

Van de 10,5 miljoen euro is bijna 1 miljoen euro naar projecten in de Kop van Noord-Holland gegaan. De regio Alkmaar ontving 3,4 miljoen euro, West-Friesland ruim 500.000 euro, 4,6 miljoen euro ging naar projecten in de regio Zuid Kennemerland-IJmond en 1 miljoen euro naar projecten in de regio Gooi en Vechtstreek.

Ook in 2021 subsidie

Ook in 2021 stelt de provincie subsidie beschikbaar voor projecten die de verkeersveiligheid en/of fietsbereikbaarheid in Noord-Holland verbeteren. Deze subsidie kan vanaf 1 februari worden aangevraagd. In totaal is dan 15 miljoen euro beschikbaar. 

Meer informatie over de subsidieregelingen is te vinden op de website www.noord-holland.nl/verkeerssubsidies.