RVB in de bres voor legakkers

Kosten rijzen de pan uit door hogere WOZ-waardering

De Ronde Venen – De Vinkeveense Plassen is een uniek cultuurlandschap onder de rook van Amsterdam. Het gebied is zo uniek door de combinatie van legakkers en de zandeilanden. Met respect voor de natuurwaarden is het gebied een echt recreatiegebied, met diverse doorgangen met een afwisseling van groen en water. Door de legakkers is het niet een grote plas met water, maar een gebied met veel afwisseling en voor iedereen wat wils. Het unieke karakter moet bewaard worden, maar komt in gedrang doordat de onderhoudskosten door de eigenaren niet meer op te brengen zijn.

Kosten steeds hoger
Heel veel mensen hebben zelf geen legakker, meestal huren zij deze. Soms al decennia lang. Zij huren dit van eigenaren. Deze eigenaren doen er alles aan om de legakkers te onderhouden, daarmee het unieke landschap te behouden en recreanten de mogelijkheid te bieden te recreeren. Deze eigenaren worden sinds dit jaar geconfronteerd met een enorme stijging van kosten. Deze worden vooral veroorzaakt door verhoogde WOZ-waarderingen van de legakkers.

Hierdoor stijgt niet alleen de OZB, maar ook de Waterschapslasten. Deze zijn gekoppeld aan de WOZ-waarde. Een ander effect van de hogere WOZ-waarde is dat heel veel eigenaren plotseling over heel veel extra vermogen beschikken dat bij de belastingaangifte geboekt moet worden in Box3. Gevolg hiervan is dat hierover 1,2 % rendementsheffing betaald moet worden. Hierdoor komen de gezamenlijke kosten van onderhoud, OZB, Waterschapslasten en rendementsheffing veel hoger uit dan de geringe verhuuropbrengsten.

Een onhoudbare situatie, welke er toe leidt dat eigenaren niet meer in staat zijn de legakkers, eilanden, te onderhouden. De kans is hierdoor groot dat veel eigenaren de legakkers noodgedwongen moeten laten verzinken in de Plassen. Een schrikbeeld, omdat daarmee het unieke cultuurlandschap verdwijnt. En dat wil niemand.

Op zoek naar een oplossing
Heel veel legakkereigenaren hebben bezwaar aangetekend tegen de hogere WOZ-waardering. Voor het eind van dit jaar moeten deze bezwaren zijn afgehandeld. De verwachting van Ronde Venen Belang is niet dat er veel lagere aanslagen en WOZ-waarderingen uitkomen. Het probleem van de hoge kosten voor de eigenaren blijven dus. Ronde Venen Belang wil graag samen met de eigenaren naar een oplossing zoeken. In de komende raadsvergadering zal daarover een motie worden ingediend. In de tussentijd vraagt Ronde Venen Belang eigenaren van legakkers hun bevindingen over de WOZ-waardering aan haar door te geven via fractie@rondevenenbelang.nl