Politiek wacht nieuwe plannen dorpscentrum af

Uithoorn. De meeste politieke partijen in de gemeenteraad wachten de eerste voorstellen voor een nieuw dorpscentrum eerst af alvorens daaraan ‘kaders’ te verbinden. Nu al vragen stellen over wat de rol van de Prinses Irenebrug wordt, of er een nieuw dorpsplein komt, hoeveel woningen en winkels er zullen komen, of de voormalige burgemeesterswoning in de plannen past, hoeveel parkeerruimte er komt en dergelijke, is te prematuur. Er is immers nog niets om je over te buigen. Dat kwam onder andere aan de orde bij de bespreking van het onderwerp ‘ontwikkeling dorpscentrum’ tijdens de Commissievergadering Wonen en Werken op dinsdagavond 6 december jl. Wel gaven de meeste fracties aan dat men toch wel het nodige van het oorspronkelijke Masterplan terug te willen zien ook al zal de uitvoering anders zijn. Ons Uithoorn opteerde voor het in gang zetten van een participatietraject voor stakeholders en andere betrokkenen bij de inrichting van het dorpscentrum. Andere partijen waren van mening dat je dan de ontwikkeling uit handen geeft en wordt het een eindeloos verhaal wat weer veel tijd in beslag zal nemen. En dat willen het college noch de politieke partijen niet. Wat bij alle partijen overeind blijft is het aaneensmeden van het dorpscentrum en het weren van het doorgaande verkeer. Hoe dat in zijn werk is nu nog niet in beeld te brengen. Een en ander staat los van de verbouwing van het winkelcentrum Amstelplein waar Achmea plannen voor heeft en de winkeliers daar een stem in hebben. Beide projecten kunnen apart van elkaar worden uitgevoerd. Anders gezegd, de gemeente wil niet meer wachten op de plannen van Achmea en gaat haar eigen weg waar het de ontwikkeling van het dorpscentrum betreft. Meer hierover woensdag 14 december