Parkeerterrein Zijdelwaardplein bijna voltooid

Uithoorn. Er is door bezoekers van winkelcentrum Zijdelwaardplein de afgelopen maanden flink wat gemopperd over de slechte bereikbaarheid van het winkelcentrum als gevolg van de bouwwerkzaamheden in de Openbare Ruimte. Bedoeld wordt voornamelijk het parkeerterrein voor het winkelcentrum dat al lange tijd op de schop is en in tweede instantie de Heijermanslaan waar na herbestrating het wegdek slecht is (geworden). Vooral de parkeervoorzieningen op het Zijdelwaardplein werden als gevolg van alle werkzaamheden door veel consumenten als ‘onder de maat’ ervaren. Het gevolg was dat de medewerkers van Van Amerongen, het aannemingsbedrijf dat de bestratingswerkzaamheden uitvoert, het vaak moesten ontgelden. Dat ging niet zelden gepaard met negatieve berichtgeving, opmerkingen en ‘of men niet wat harder kon werken’. Ook de roestkleurige plantenbakken en fietsenstallingen moe(s)ten het ontgelden. Men vindt ze (nog steeds) lelijk en velen vinden het afbreuk doen aan het mooie winkelcentrum zoals dat er nu bijstaat. Maar dat is een kwestie van smaak en bovendien is de aannemer daar geen partij in want het is niet zijn ontwerp. Alle negativisme kan echter niet allemaal op het conto van de aannemer worden geschoven. Daarvoor zijn er teveel partijen die betrokken zijn (geweest) bij de herinrichting van de openbare ruimte waar vaak onderlinge afspraken niet werden nagekomen. Dat had zijn weerslag op de voortgang van de werkzaamheden die door Van Amerongen worden uitgevoerd. Voor uitgebreid nieuws hierover lees de Nieuwe Meerbode woensdag 20 april