Overtredingen in blauwe zones Uithoorn aangepakt

Uithoorn – De gemeente heeft via haar website en gemeentepagina laten weten strenger te gaan controleren in de blauwe zones. De gemeente krijgt namelijk veel meldingen van parkeeroverlast in de blauwe zones. Fout geparkeerde auto’s zijn één van de grootste ergernissen. Voorkom een waarschuwing of boete en let bij het parkeren in een blauwe zone op uw tijd.

Van 17 april tot 17 juni worden door de Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) waarschuwingen uitgedeeld. Na deze periode wordt er bekeurd. Is er sprake van gevaarlijk parkeergedrag of wordt er zonder gehandicaptenparkeerkaart geparkeerd op een gehandicaptenparkeerplaats, dan wordt direct een bekeuring uitgeschreven.

De regels

In Uithoorn zijn een paar blauwe zones. Binnen een blauwe zone geldt een parkeerverbod. U herkent een blauwe zone aan de blauwe lijnen en aan de extra verkeersborden. In deze zone mag u alleen (kort) parkeren in de parkeervakken die gemarkeerd zijn met een blauwe streep en gebruikt u verplicht een parkeerschijf. U mag de maximale parkeertijd niet overschrijden. Met de parkeerschijf geeft u de tijd van aankomst aan. Die mag u naar boven afronden op het eerstvolgende hele of halve uur. In parkeervakken met een P-tegel (zonder blauwe lijn binnen de zone) mag u parkeren zonder parkeerschijf. Buiten de tijden die vermeld staan op het verkeersbord mag u bij de parkeervakken die gemarkeerd zijn met een blauwe lijn parkeren zonder gebruik van de parkeerschijf. Het parkeerverbod voor de overige plekken geldt ook buiten deze tijden.

Aanpassing

Tijdens de laatste controles heeft de Boa gezien dat er in de blauwe zone bij de Arthur van Schendellaan, een aanpassing nodig was. Omwonenden die een waarschuwing hebben ontvangen van de Boa, hebben geklaagd dat de situatie hier niet duidelijk was. De gemeente heeft deze blauwe zone daarom direct aangepast. De parkeerplaatsen zonder blauwe streep, hebben P-tegels gekregen. In Uithoorn vindt u op de volgende plekken blauwe zones:  

  • In de Prinses Irenelaan ter hoogte van supermarkt Coop;
  • Op het parkeerterrein vóór het gemeentehuis en op een gedeelte van de Meerlaan en de parallelweg van de Laan van Meerwijk;
  • Op het Amstelplein, voor de winkelrij vanaf de Laan van Meerwijk naar de parkeergarage;
  • Bij de winkelgalerij aan de Arthur van Schendellaan. Blauwe lijn aan de kant van de winkels.
  • In het dorpscentrum van De Kwakel. Blauwe lijn aan de kant van de winkels.

Boa’s helpen

De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa’s) helpen toezicht te houden op de lokale orde en veiligheid in de gemeente Uithoorn. Zij controleren of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan, zoals fout parkeren of het overtreden van milieuregels. Zij mogen verdachten aanhouden en boetes uitschrijven. Naast onze boa’s handhaaft de politie ook op foutparkeerders.