Overdracht N196 in Uithoorn begin oktober

 

Uithoorn. De veelbesproken provinciale weg N196 in Uithoorn zal begin oktober dit jaar door de provincie aan de gemeente Uithoorn worden overgedragen. Dat heeft de Commissaris van de Koning, de heer Johan Remkes tijdens het werkbezoek op 28 mei laten weten. De termijn is wat verschoven omdat de gemeente en de Provincie het eerst eens moesten worden over het (achterstallig) onderhoud van het weggedeelte. Wat de bijdrage in de kosten is wordt door Provinciale Staten in september bekend gemaakt. “Zodra de weg is overgedragen neemt de gemeente maatregelen om het doorgaande verkeer door het oude dorpscentrum via de Irenebrug te weren. Dat is gezien de overeenkomst een verplichting. De Provincie kan zelfs bezwaar maken als we die maatregel niet uitvoeren,” aldus deelde wethouder Marvin Polak (Verkeer & Vervoer) donderdagvond tijdens een korte raadsvergadering de aanwezigen mee. Het was te verwachten, diverse raadsleden gingen op dit bericht kort in hoe het dan wel zat met het landbouwverkeer. Dat blijft onderdeel van discussie.

Meer over dit onderwerp leest u woensdag 3 juni in de Nieuwe Meerbode.