Opzet Abcouder Feestweek op onderdelen aangepast

Abcoude – De opzet van de Abcouder Feestweek wordt op enkele punten aangepast. De feestweek kent tal van mooie, gezellige activiteiten, overdag en ’s avonds. Met de aanpassingen willen de organisatoren Stichting Feestelijkheden Abcoude en de horeca er samen met de gemeente voor zorgen dat de Feestweek een feestweek is waar iedereen zich, ook ’s avonds, veilig voelt en waar overlast zoveel mogelijk wordt beperkt. De aanpassingen zorgen voor goede randvoorwaarden, maar het blijft ieders eigen verantwoordelijkheid om het gezellig en feestelijk te houden.

Belangrijkste wijziging is dat het centrum van Abcoude, waar de Feestweek plaatsvindt, ’s avonds een afgesloten evenemententerrein wordt. Toegang tot het terrein is gratis. Publiek kan via drie toegangspunten naar het evenementen-terrein: via het Raadhuisplein, de Molenweg en de Hoogstraat. Bij deze toegangspunten staan beveiligers die controleren of bezoekers geen drank meenemen. Jongeren onder de 18 jaar die teveel hebben gedronken worden meteen doorgeleid naar een post van HALT die bij het evenemententerrein staat.

Horeca sluit eerder, drinken buiten het evenemententerrein niet toegestaan
Met de Stichting Feestelijkheden Abcoude en de horeca is afgesproken dat de muziek op het evenemententerrein op dinsdag en woensdag om 00.30 uur stopt. Op donderdag, vrijdag en zaterdag stopt de muziek om 01.00 uur. Dat is een half uur eerder dan voorgaande jaren. Winkels in het gebied waar onder meer alcohol wordt verkocht krijgen geen vergunning om later open te zijn dan dat de Winkeltijdenwet toestaat. Uiterlijk 22.00 uur dienen zij de deuren te sluiten. Bij de toegang tot het terrein worden alle bezoekers gewezen op de huisregels.

Voor de gehele bebouwde kom van Abcoude geldt tijdens de Abcouder Feestweek dat het verboden is alcohol te drinken of aangebroken flessen drank bij zich te hebben. Hier wordt nadrukkelijk door politie op gecontroleerd. Het verbod geldt uiteraard niet voor het evenemententerrein en terrassen.

Basis voor gezellige feestweek
Burgemeester Maarten Divendal: “Met deze nieuwe aanpak geven we duidelijke regels om er een gezellige en veilige feestweek van te maken. Uiteraard heeft iedereen binnen die regels zelf de verantwoordelijkheid om er een leuk feest van te maken. Met de regels doen we ook recht aan alle reacties die we vorig jaar hebben ontvangen over de Feestweek, onder andere tijdens de inwonersbijeenkomst in oktober vorig jaar in de Dorpskerk.”

Op de afbeelding: Een gedeelte van het gebied in Abcoude dat tijdens de feestweek is aangemerkt als evenemententerrein. Afbeelding aangeleverd.