Talenten gezocht voor ‘Klink-Klaar’

De Ronde Venen – KRDV Netwerk organiseert dit jaar Klink-Klaar; ‘Tekst en Muziek voor Klein Publiek’ in het ontmoetingscentrum de Rank te Mijdrecht, wat gepland staat voor zondag 8 november 2020. Evenals vorig jaar gaat het om een kennismaking met talenten in woord en muziek uit de Ronde Venen. Toen werd Klink-Klaar georganiseerd op zondag 3 november met uiteenlopende optredens in huiskamers en een paar kerkzalen in Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht. De opkomst was verrassend goed voor deze eerste keer en daarmee gaf het publiek duidelijk te kennen dat hieraan behoefte is.

Dit jaar wordt voor een iets andere aanpak gekozen. Nu kan het publiek diverse optredens onder één dak bijwonen, welke worden verdeeld over meerdere ruimtes in gebouw de Rank. Het gaat om optredens in woord, muziek, zang of voordracht van goede amateurs en semi-professionals. Hiervoor worden talenten gezocht uit de kernen Wilnis, Mijdrecht, Vinkeveen, maar ook de Hoef, Waverveen en Amstelhoek.

De bedoeling is om circa 12 tot 15 optredens van zo’n 30 minuten plaats te laten vinden tussen 13.30 en 17.30 uur.  Al naar gelang het aantal liefhebbers dat zich aanmeldt, zullen er één of twee optredens van eenieder geprogrammeerd worden op deze middag. Door meerdere optredens bijeen te brengen krijgen inwoners uit De Ronde Venen de gelegenheid om kennis te maken met meerdere artiesten. Tevens kunnen artiesten op hun beurt diverse optredens bijwonen en met elkaar kennismaken, wat ook een belangrijk uitgangspunt is binnen de doelstellingen van de organisatie:

Bekendheid creëren van de lokale talenten uit de Ronde Venen in woord en muziek. Een podium bieden aan kleinkunstenaars, c.q. woord- en muziek talenten, denk aan verhalenvertellers, solisten zang of instrument, stand up comedians, cabaretiers, koren, bandjes of andere muziekgroepen. Inwoners op een laagdrempelige manier kennis laten maken met deze talenten. Uitwisseling en samenwerking bevorderen tussen amateurs en/of semi-professionals uit de Ronde Venen

Artiesten krijgen een kleine vergoeding. Als organisator, zorgt KRDV Netwerk voor de aankleding, de promotie en publiciteit alsook voor de eventuele benodigde apparatuur. De toegang voor het publiek is gratis. Lokale cateraars worden uitgenodigd om voor hapjes en drankjes te zorgen wat tevens een gezellige sfeer bevorderd. Daarnaast wordt gedacht aan samenwerking met enkele kunstenaars uit De Ronde Venen. Dat kan een expositie zijn of een activiteit in relatie met de muziek in de Rank.

Interesse om deel te nemen als artiest? Neem bij voorkeur nog voor de zomer contact op met één van de projectleden van Klink-Klaar. Uiterlijke sluitingsdatum is 1 augustus 2020.