Ophalen oud papier: inzet verenigingen onder druk?

De Ronde Venen – Hoelang nog kunnen vrijwilligers oud papier en karton blijven inzamelen in De Ronde Venen? De bekende, blauwe containers worden geleegd door vrijwilligers van plaatselijke verenigingen. Deze verenigingen krijgen voor die inzameling een garantievergoeding uitbetaald. De hoogte daarvan is door de gemeenteraad vastgesteld. Voorwaarde is dat die vergoeding alleen besteed mag worden aan verenigingsactiviteiten.

Samen doen succesvol
Raadslid Coos Brouwer (CDA): “Een voorbeeld. Muziekvereniging ‘Viribus Unitis’ in Wilnis ‘verdient’  zo jaarlijks een bedrag rond de 10.000 euro. Dat wordt met vereende kracht door de activiteit van leden opgehaald. Dat zegt iets over de inzet voor hun club, die bijna honderd jaar geleden – in 1927 – werd opgericht.”  

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van oud papier bij particuliere huishoudens. Elk huishouden kan één keer per maand de eigen papiercontainer langs de openbare weg zetten. De inzameling van oud papier en karton vermindert de berg restafval. Door hergebruik hoeven minder bomen gekapt te worden voor de productie van nieuw papier. Zo’n 90 procent van het  aangeboden oud papier en karton wordt hoogwaardig hergebruikt.

Milieu en kostenbeheersing
Afvalverwijdering vraagt om een goede balans tussen kostenbeheersing en milieuzorg. De Afval Verwijdering Utrecht (AVU) werkt in opdracht van de Utrechtse gemeenten aan de verbetering van ons milieu tegen zo laag mogelijke kosten. De blauwe containers worden door de vrijwilligers geleegd in een groot inzamelvoertuig van een commerciële onderneming. Op contractbasis verzorgt die de verwijdering van het oud papier. De laatste tijd verschijnen berichten in de media over het inzamelen van oud papier. Opvallende aandachtspunten zijn de veiligheidsrisico’s, verzekeringstechnische kwesties, zoals de aansprakelijkheid en stijging van verzekeringspremies. Daarnaast staat de beschikbaarheid van chauffeurs en inzamelvoertuigen onder druk.

Risico’s kraakperswagen
Coos Brouwer: “Uit het genoemde voorbeeld mag duidelijk worden hoe belangrijk de inzet van vrijwilligers bij het ophalen van oud papier is voor een dynamisch verenigingsleven. Blijven die inkomsten in de toekomst mogelijk of vallen ze weg door veranderende regelgeving?  Als CDA hechten we er aan dat die inkomsten voor de plaatselijke verenigingen veiliggesteld worden. Voor het verkrijgen van die inkomsten zijn de leden heel actief bezig. We willen precies weten wat de gevolgen zijn voor verenigingen in onze gemeente. In andere gemeenten en bij andere afvalverwerkingsorganisaties wordt inmiddels alleen gewerkt met professionals. Ook in Stichtse Vecht wordt oud papier met ingang van 2024 niet langer opgehaald door vrijwilligers. Daar heeft de afvalophaler aangegeven dat door het werken met vrijwilligers de veiligheid en het juiste gebruik van de kraakperswagen niet te garanderen zijn. Dat risico wil de papierophaler niet langer lopen.”

Toekomst voor vrijwilligers?
“Daarom willen we weten of dit soort zaken ook in De Ronde Venen speelt. Het is belangrijk dat de gemeenteraad vroegtijdig wordt ingelicht over nieuwe beleidsplannen van het college en van de Afval Verwijdering Utrecht. Het college maakt deel uit van het AVU-bestuur. Welke alternatieve inzet heeft het college voor ogen als er niet langer gewerkt kan of mag worden met vrijwilligers? Ook willen we weten of de afvalstoffenheffing per huishouden omlaag kan als wordt overgegaan tot professionele inzameling van oud papier zonder gebruik te maken van plaatselijke vrijwilligers. Er wordt namelijk beweerd dat er dan lagere bedrijfskosten zijn bij het ophalende en verwerkende afvalbedrijven.”

Toekomstige vergoeding?
Coos Brouwer: “Welke beleidsmatige inbreng heeft gemeente De Ronde Venen tot nu toe al geleverd over de inbreng van vrijwilligers bij het ophalen van oud papier? Ook willen we als CDA weten of het college al heeft nagedacht over een alternatieve vorm van vergoeding voor verenigingen die nu met vrijwilligers actief bijdragen aan de inzameling van oud papier. Wat ziet het college als een passend alternatief om voor te leggen aan de gemeenteraad? We zijn heel benieuwd en kijken uit naar de beantwoording van onze raadsvragen.”