Openstelling Fort bij Abcoude uitgebreid

Regio – Sinds november 2021 is Fort bij Abcoude in het weekend opengesteld voor het publiek. Na een proefperiode van twee maanden concludeert Natuurmonumenten dat deze openstelling een succes is. Natuurmonumenten komt tot deze conclusie op basis van een evaluatie onder de vrijwillige poortwachters, BOA’s en medewerkers van Natuurmonumenten. Uit de evaluatie blijkt dat op zaterdag en zondag tientallen mensen een ommetje komen maken op het fort. De bezoekers houden zich daarbij goed aan de regels en er zijn geen overtredingen of vernielingen gemeld.

Nieuwe tijden en extra dag
Vanaf februari zal Fort bij Abcoude niet alleen op zaterdag en zondag geopend zijn voor bezoekers, maar ook op donderdag. De openingstijden zijn iets verruimd: de poorten zijn open van 10:00 tot en met 17:00 uur. Dankzij de inzet van de poortwachters kan Natuurmonumenten de openstelling voortzetten.

Regels op Fort bij Abcoude
De openstelling kan alleen gerealiseerd worden als de bezoekers zich -net als in de proefperiode- aan de regels op het fort houden. Honden aan de lijn, poep opruimen, niet fietsen, op de paden blijven, afval mee naar huis nemen, geen vuur en versterkte muziek en geen privé-feestjes. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen tot 12 jaar worden begeleid door een volwassene.

Nieuwsbrief Fort bij Abcoude
Natuurmonumenten verspreidt een aantal keren per jaar de Nieuwsbrief Fort bij Abcoude. Hierin informeren we omwonenden over de ontwikkelingen op het fort. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief via vechtplassen@natuurmonumenten.nl.