Op zoek naar kikkers op Buitenplaats Leyduin

Regio – Ga met de boswachter van Landschap Noord-Holland op zoek naar Kikkers, padden en salamanders op Buitenplaats Leyduin op zondagavond 12 maart. Het is medio maart, de amfibieën krijgen het voorjaar in de kop. Amfibieën zijn wonderlijke dieren die soms in het water en dan weer op land leven. In de koude periode gaan ze in winterslaap. Nu de temperatuur weer stijgt worden ze actief. Ze zoeken het water op waar ze zijn geboren. Daar paren ze en je kunt het resultaat in het water terugvinden. De paddensnoeren en de kikkerdril.

Ontdek de verschillende soorten: op Buitenplaats Leyduin komen de kleine watersalamander, de bruine en groene kikker en de gewone pad voor. Ook de rugstreeppad, een bijzondere soort die zich in het voorjaar soms duidelijk laat horen. De boswachter zal hier alles over vertellen.

Deze excursie is ook heel leuk voor kinderen! Reserveren is verplicht. Het is helaas niet mogelijk om ter plekke aan te sluiten. De excursie op 12 maart is van 20.00 tot 21.00 uur. Vertrekpunt is parkeerterrein Buitenplaats Leyduin, bij Infocentrum De Kakelye aan de Woestduinweg 4 in Vogelenzang. Zin om mee te gaan? Aanmelden op www.gaatumee.nl

Foto: Henk van Bruggen (groene kikker)