Ontwerpbestemmingsplan Prins Bernhardlaan vrij voor inspraak

Mijdrecht – Het college van B en W heeft dinsdag 30 mei het ontwerpbestemmingsplan Prins Bernhardlaan in Mijdrecht vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Woningcorporatie GroenWest wil 5 verouderde woningen aan de Prins Bernhardlaan 13 tot 21 vervangen door een gebouw met 21 sociale huurappartementen. Om die bouw mogelijk te maken, moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld.
Het ontwerpbestemmingsplan Prins Bernhardlaan maakt de bouw mogelijk van een appartementengebouw met 21 sociale huurwoningen. Het complex krijgt vier bouwlagen: de begane grond is bestemd voor parkeren, bergingen en entrees. De drie bouwlagen daarboven zijn bestemd voor woningen. Het complex is via de Stadhouderlaan met de auto te bereiken. Met de sloop van de verouderde eengezinswoningen en de nieuwbouw van appartementen kan beter op de huidige vraag naar woningen worden ingespeeld.

Inloopavond 6 juni
Voordat de procedure voor de vaststelling van het bestemmingsplan van start gaat, organiseert de gemeente samen met GroenWest een inloopavond. Deze vindt plaats op dinsdag 6 juni in het gemeentehuis. Tijdens de avond kunnen bezoekers een toelichting krijgen en vragen stellen. Inloop is mogelijk vanaf 20 uur, de avond eindigt om 21.30 uur.

Procedure
De officiële bestemmingsplanprocedure start op vrijdag 9 juni. Vanaf dat moment ligt het ontwerpbestemmingsplan, tot en met 20 juli, ter inzage en kan het op verschillende manieren worden geraadpleegd:
• Er ligt een papieren versie ter inzage bij de balie Omgevingszaken in het gemeentehuis. De balie is open op afspraak. Afspraak is te maken door E. omgevingszaken@derondevenen.nl of T 0297 29 16 16
• Het kan worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl
• Het is in te zien via www.derondevenen.nl of http://0736.ropubliceer.nl