Nieuwe schoolroute alvast oefenen

Regio – De grote vakantie staat voor de deur. Daarmee breekt voor de huidige groep-achters een nieuwe periode aan. Een nieuwe school, nieuwe docenten en nieuwe klasgenoten in het vooruitzicht, maar ook een nieuwe schoolroute. Deze nieuwe route leidt vaak langs ingewikkeldere verkeerssituaties dan zij gewend zijn naar de basisschool. Voor een enkeling is het zelfs de eerste keer dat zij alleen naar school zullen fietsen. Best spannend dus!

Helaas is dat jaarlijks ook zichtbaar in de ongevalscijfers. Gedurende de eerste weken van het nieuwe schooljaar is er elk jaar opnieuw een flinke stijging aan ongevallen, in de leeftijdscategorie 10 tot 14 jaar. De vijftien samenwerkende gemeenten in Vervoerregio Amsterdam willen deze ongevalspiek voorkomen. Ouders uiteraard ook, daarom wordt hen aangeraden de nieuwe schoolroute met hun kind te gaan oefenen.

Ouders van kinderen die na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs gaan, ontvangen daarom voor de vakantie via school een brief met tips waarmee zij hun kind veilig van en naar school kan laten fietsen. Kinderen kunnen van een onverwachte situatie schrikken en daardoor foute beslissingen in het verkeer nemen. Wanneer ouders in de vakantieperiode de nieuwe route oefenen met hun kind, krijgt het kind de kans om zich de nieuwe route eigen te maken. Kinderen die op deze manier begeleid worden, gaan goed voorbereid, veiliger en zelfstandig op weg.

Spandoeken

De gemeenten helpen ook mee. In augustus/september zijn er weer veel schoolkinderen op de weg na een rustige zomervakantie. Weggebruikers worden hierop gewezen met borden en spandoeken langs de weg van de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’. Daarnaast stelt de Vervoerregio Amsterdam voor scholen via de onderwijsbegeleidingsdiensten gratis lesmaterialen beschikbaar op het gebied van verkeer. Kijk voor meer informatie op: www.verkeerseducatiepunt.nl