Nieuwe inrichting voor omgeving Proosdijhal

Kudelstaart – Er is een aanvang gemaakt met de herinrichting van de omgeving van de Proosdijhal aan de Edisonstraat. Het pleintje voor de sporthal wordt ingericht als leefgebied met aandacht voor groen en bestrating. Het fietspad achter de Proosdijhal wordt tot aan de school KC De Ruimte vernieuwd en de omliggende straten worden ingericht als een 30 km-zone. Ook worden diverse snelheidsremmende maatregelen aangebracht en grote delen van het groen vervangen. In totaal worden 26 bomen verwijderd, 36 nieuwe bomen geplant en vijf bomen verplant. De Daltonstraat krijgt een open karakter waardoor het een mooie entree naar Kudelstaart wordt.

Het project wordt in zes fases uitgevoerd en duurt tot medio juli dit jaar. Weersomstandigheden zoals hevige regenval, sneeuw en/of vorst kunnen invloed hebben op de planning.

In fase 1, tot en met 26 februari, worden de voetpaden en de parkeerplaats aan de voorzijde van de Proosdijhal en het voetpad langs de woningen in de Edisonstraat aangepakt. In fase 2, van 8 februari tot en met 19 maart, wordt het voetpad tussen Stevinhof en de Edisonstraat vervangen. In fase 3, van 15 februari tot en met 16 april, worden nieuwe fiets- en voetpaden aangelegd tussen de Edisonstraat en de Einsteinstraat tot nabij Nobelhof. Tevens wordt een fietsersoversteek gerealiseerd tussen de Edisonstraat en het Wetenschapperspad.

In fase 4a en 4b, van 12 tot en met 30 april, wordt aan de slag gegaan met de voetgangers-oversteek bij de Schweitzerstraat en de nabij gelegen kruising. In fase 4c en 4d, van 26 april tot en met 21 mei, worden de kruisingen bij de Edisonstraat, Galvanistraat en Daltonstraat opnieuw ingericht. In fase 5 tot slot, van 17 mei tot en met 9 juli, worden de rijweg en de voetpaden in de Daltonstraat onder handen genomen, evenals het fiets- en voetpad van de Hoofdweg, ter hoogte van de entree van de Daltonstraat.

Foto’s: www.kicksfotos.nl