Nieuwe brandweerkazerne voor Abcoude

De Ronde Venen – De bouw van een nieuwe brandweerkazerne voor Abcoude komt steeds dichterbij. Het college van B en W heeft de gemeenteraad voorgesteld 2,5 miljoen euro beschikbaar te stellen om de plannen verder uit te werken en de kazerne te kunnen bouwen. De nieuwe kazerne komt aan de Burgemeester Des Tombeweg, nabij de carpoolplaats bij het inrijden van Abcoude.

De huidige brandweerkazerne aan het Brandweerplein is ruim 80 jaar oud en voldoet niet meer aan de brandveiligheid- en Arbo eisen. De voertuigen van de brandweer zijn door de jaren heen groter geworden waardoor nieuwe voertuigen niet meer in de kazerne passen. Vanwege de leeftijd, ligging en staat van het pand, is het ongeschikt om grootschalig te verbouwen. Daarom is onderzocht of de bouw van een kazerne op een andere plaats in Abcoude mogelijk is. De locatie aan de Burgemeester Des Tombeweg kwam daarbij als meest geschikt naar voren. De gemeenteraad stemde in 2021 unaniem in met deze plek en stelde een voorbereidingsbudget beschikbaar om de bouw voor te bereiden.

Kazerne gebouwd door Vinkeveense aannemer

Na het besluit van de gemeenteraad is een Programma van Eisen opgesteld en is het werk aanbesteed. Bij de aanbesteding kwam het bouwbedrijf Mulckhuyse als beste uit de bus. Het Vinkeveense Bouw- en Aannemingsbedrijf heeft ook de recente verbouwing van de Vinkeveense brandweerkazerne verzorgd. Voor Abcoude gaat Mulckhuyse nu samen met Jous Architecten de plannen verder uitwerken en de kazerne bouwen. De gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor 2,5 miljoen euro ter beschikking te stellen. Hierover wordt waarschijnlijk in de gemeenteraadsvergadering van maart besloten. De planning is dat de nieuwe brandweerkazerne eind 2024 gereed is en in gebruik kan worden genomen.

Fotobijschrift:

Impressie van de nieuwe brandweerkazerne in Abcoude