Nieuwbouw Rooie Dorp duurt nog wel half jaar!

Aalsmeer – Volgende week donderdag 29 oktober komen burgemeester, wethouders en fracties bijeen voor de maandelijkse raadsvergadering. Een flinke agenda hebben de heren en dames te behandelen. Hamerstukken zijn de aanvullende calamiteitenregeling bestemminsplan Woonarken, de eerste herziening bestemmingsplan Schinkelpolder, startnotitie bouwkavels Herenweg en verlenging van de benoemingsperiode van interim griffier drs. Th. van Waes tot en met 31 december. De gemeente is op zoek naar een vaste griffier, maar een geschikte kandidaat is tot nu toe nog niet gevonden. Eén van de behandelstukken is de programmabegroting voor 2016. Voor het eerst wordt gesproken over de verschillende programma’s, de dekkingsmiddelen, heffingen en investeringen. Door de fracties zijn reeds vragen gesteld over de programmabegroting en één daarvan gaat over het ‘Rooie Dorp’, de Machineweg. Inmiddels hebben alle bewoners van de te slopen huizen hier een ander onderkomen gevonden en vindt tijdelijke verhuur plaats. Vooralsnog kunnen deze ‘anti-krakers’ in de karakteristieke huizen blijven wonen, want nieuwbouw schiet nog niet echt op, zo blijkt. Het bestemmingsplan ‘Rooie Dorp’ wordt pas in het tweede kwartaal van 2016 behandeld. De massastudie van de Machineweg is besproken in de welstandcommissie van 30 september en hierin is naar voren gekomen dat een nadere studie van de architect nodig is voor de appartementen (gevelbeelden en balkons). Eind dit jaar wordt nu het vooroverleg gestart en in maart hopen burgemeester en wethouders het bestemmingsplan ter vaststelling aan te kunnen bieden aan de raad. Besluitvorming is voorzien in april 2016. En dit is, oktober niet (meer) meegeteld, pas over een half jaar…

Postkantoor en Polderzoom

Het beeldkwaliteitsplan beheer en onderhoud, de ontwikkeling van woningbouw op het terrein van het voormalige postkantoor aan de Stationsweg, de herontwikkeling van Dorpshaven Noord, de startnotitie voor het bouwen van woningen in Polderzoom (Stommeerkade) en heffing precariobelasting op leidingen en kabels staan eveneens ter behandeling genoteerd. Volgens planning is de raadsvergadering om 22.35 uur afgelopen, maar doe hier zeker maar een half uur bij! De raadsvergadering is openbaar en belangstellenden zijn welkom. Aanvang is 20.00 uur.