Nieuw: Fietspad door Bovenkerkerpolder

Amstelland – Het nieuwe fietspad ‘Weidevogelpad’ door de Bovenkerkerpolder is woensdag 17 mei geopend. Dit fietspad is de laatste van 13 Mooi Amstelland projecten. Door deze projecten is het gebied aantrekkelijker geworden voor recreanten en is de natuur- en landschapswaarde vergroot. Een nieuw fietspad door de Bovenkerkerpolder was het sluitstuk van het programma.

Met het fietspad zijn het dorpje Nes en de polder nu beter bereikbaar en is een grote bijdrage geleverd aan de veiligheid van de schoolgaande jeugd. Het fietspad met de naam Weidevogelpad werd geopend door gedeputeerde Adnan Tekin (Natuur): “Het is knap dat gezien de grote druk op het gebied en de soms tegengestelde belangen 13 projecten met succes zijn uitgevoerd. Dit laat zien dat door een goede samenwerking en gemeenschappelijke belangen veel mogelijk is. Nu kunnen meer recreanten genieten van de natuur en kunnen we de weidevogels meer veiligheid bieden.”

Door de uitvoering van 13 Mooi Amstelland projecten is het gebied aantrekkelijker geworden voor recreanten. Er zijn wandel-, fiets- en paardrijroutes bijgekomen waardoor de mogelijkheid om rondjes te maken vergroot is. Ook is de natuur- en landschapswaarde vergroot, bijvoorbeeld door het uitvoeren van maatregelen die goed zijn voor weidevogels. Dat het goed gaat met de weidevogels in Amstelland is bijzonder; in veel gebieden in Nederland treedt vooral achteruitgang op. Wethouder gemeente Amstelveen, Peter Bot: “Er zijn veel mooie projecten gerealiseerd om Amstelland groen te houden, groener te maken en vooral ook beter te laten benutten door inwoners en recreanten. Ik vind dat we daar samen goed in zijn geslaagd.”

Programma Mooi Amstelland

Het gebiedsprogramma Mooi Amstelland bestond uit achttien projecten. 13 daarvan zijn daadwerkelijk uitgevoerd. Voor het gebiedsprogramma werkte de provincie Noord-Holland samen met de gemeente Amstelveen, het Hoogheemraadschap AGV, de Stichting Beschermers Amstelland, Groengebied Amstelland, Amsterdam stadsdeel zuid en de gemeente Amsterdam. Het ministerie van I&M heeft voor de uitvoering subsidie beschikbaar gesteld.