Mooie donatie Golfclub voor Voedselbanken

Wilnis – Golfclub Veldzijde uit Wilnis is verheugd om aan te kondigen dat hun recente inzamelingsactie ten behoeve van de Voedselbanken De Ronde Venen en Woerden een overweldigend succes is geweest. De leden van de club hebben zich ingezet voor het goede doel en aanzienlijke fondsen verzameld om de lokale gemeenschap te ondersteunen.

Jaarlijks zet Golfclub Veldzijde zich in om tijdens de Goede Doelenweek fondsen te werven voor een goed doel. Dit jaar viel de keuze op de Voedselbanken van De Ronde Venen en Woerden. De Voedselbanken bieden noodhulp in de vorm van gratis voedsel voor mensen in financiële problemen.

De definitieve opbrengst van de actie bedraagt € 2.017,–, gelijkelijk te verdelen tussen Voedselbank De Ronde Venen en Voedselbank Woerden. Dit bedrag is bijeengebracht door deelnemers aan wedstrijden die gedurende de Goede Doelenweek werden georganiseerd. De inschrijfgelden werden tijdelijk verhoogd, maar ook spontane donaties werden gedaan.

Natura
Daarnaast heeft de Voedselbank speciaal voor deze actie een kraam in de hal van het clubhuis geplaatst, waar leden producten in natura konden doneren. Hieraan is royaal gehoor gegeven. Vele gevulde kratten vonden hun weg naar de Voedselbanken van De Ronde Venen en Woerden.

Tijdens de officiële overhandiging van de cheque aan Jolanda van der Spiegel, secretaris van Voedselbank Woerden, en aan Kees Telkamp, secretaris van Voedselbank De Ronde Venen, uitte de voorzitter van Golfclub Veldzijde zijn dankbaarheid en trots op de inspanningen van alle leden. Het bewijst dat Golfclub Veldzijde bereid is om een positieve impact te hebben op de lokale gemeenschap.

Foto: Voorzitter Vincent Klarenbeek en bestuurslid Carla Leferink overhandigen een cheque aansecretaris Jolanda van der Spiegel (Voedselbank Woerden) en Kees Telkamp (Voedselbank De Ronde Venen).