Push: Website onjuist en slecht getimed

Push: ’Haal website minderhinderschiphol uit de lucht’

Regio – Misleidend, op een verkeerd moment en onterecht de indruk wekkend dat bewoners hebben meegewerkt. Wat Push betreft moet de website minderhinderschiphol zo snel mogelijk uit de lucht. Met concrete suggesties van omwonenden om hinder van Schiphol te beperken is op de website totaal niets gedaan, vindt Push.

In het huiskamergesprek met Schiphol-directeur Dick Benschop op 11 februari stond hinderbeperking centraal. Push presenteerde 7 concrete voorstellen die al eerder met de Minister waren besproken. Ook overhandigde Push meer dan 60 suggesties die waren opgehaald bij zo’n 100 Uithoornaars en Kwakelaars op de informatieavond in januari.

Tot grote teleurstelling van de vele vrijwilligers die zich met hart en ziel de afgelopen jaren hebben ingezet, komen slechts 2 van al deze voorstellen voor op de nieuwe website. Bovendien waren deze twee al veel langer in onderzoek. Er is dus niets nieuws onder de zon! De maatregelen die nu aangekondigd worden, zijn minimaal en hadden in het kader van de groei naar 500.000 vluchten al veel eerder uitgevoerd moeten worden. Schiphol blijft hangen in onderzoeken en voornemens, maar geeft geen tijdpad en geen concrete meetbare garanties over de daadwerkelijke uitvoering.

Bewoners voelen zich misleid

Push vindt het onbegrijpelijk dat zonder enige uitleg alle andere voorstellen niet zijn opgenomen, terwijl wel naar het ‘huiskamergesprek in Uithoorn’ wordt verwezen. Daarmee wordt de indruk gewekt dat omwonenden hebben meegedaan aan het opstellen van deze voorstellen op de website. Niets is minder waar. Push vindt dat Schiphol en LVNL hiermee bewust omwonenden misleiden. Dit schaadt het vertrouwen, dat toch al zwaar onder druk staat.

Ook heeft Push grote zorgen dat Schiphol en LVNL de democratisch gekozen bewoners-vertegenwoordigers in de Omgevings Raad Schiphol (ORS) passeren. De ORS is het wettelijke adviesorgaan waarin alle partijen met elkaar over hinderbeperking overleggen en advies geven. Het is niet ‘toevallig’ dat de inspraak van omwonenden wettelijk geregeld is. In ons land hebben omwonenden rechten als het gaat om de aanleg van een nieuwe snelweg of tramlijn door hun achtertuin, en ook bij de groei van het aantal vliegtuigen op Schiphol.

Website moet uit de lucht!

De gepresenteerde maatregelen staan los van de mogelijk toekomstige groei vanaf 2021 zoals aangekondigd in de brief van de Minister van 5 juli 2019. Daarmee behoren zij tot de maatregelen die in de ORS besproken hadden moeten worden. Schiphol en LVNL hebben dat tot op heden geweigerd. Omdat de ORS gewoon tot 1 juli 2020 in functie is, eist PUSH dat Schiphol en LVNL zich aan de wet gaan houden en de website onmiddellijk uit de lucht halen. Iedereen moet zich aan de wet houden, ook Schiphol en LVNL!