Politie

Minder fietsendiefstallen, meer vernielingen

De Ronde Venen – Het totaal aantal misdrijven in de gemeente De Ronde Venen is in 2014 gedaald. Er zijn vorig jaar minder fietsen gestolen dan in 2013. Het aantal vernielingen is echter gestegen. Dit blijkt uit het jaarlijkse Veiligheidsbeeld van De Ronde Venen van het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie. Het totaal aantal misdrijven is in 2014 met 11 procent gedaald ten opzichte van 2013. De regio Midden-Nederland laat in 2014 een gemiddelde daling zien van 7 procent. De daling in De Ronde Venen wordt in belangrijke mate veroorzaakt door forse afnames van het aantal autokraken (daling 30 procent), het aantal fietsendiefstallen (daling 41 procent) en woninginbraken (daling 33 procent). Grote stijgers zijn vernielingen (stijging 42 procent) en meldingen jongerenoverlast (stijging 26 procent)

Waakzaamheid blijft noodzakelijk

De daling van het aantal woninginbraken in De Ronde Venen is sterker dan de gemiddelde afname in Midden-Nederland (daling 20 procent) in diezelfde periode. In 2014 hebben gemeente en politie aandacht besteed aan preventie: er zijn vier goed bezochte informatieavonden over woninginbraakpreventie geweest en de gemeente heeft wederom deelgenomen aan de Week tegen de Woninginbraak. Inwoners kunnen zelf veel doen om inbraak te voorkomen. En waakzaamheid blijft ook hard nodig blijkt ook nu. Momenteel vinden veel inbraken plaats in Mijdrecht en Abcoude. Inbraken vinden voornamelijk plaats tussen 15:30 en 22:30 uur en de achterzijde van de woning is meestal het doelwit. De politie vraagt inwoners rond die tijdstippen extra alert te zijn en bij verdachte omstandigheden direct 112 te bellen.

Komend jaar gaat de gemeente wederom inzetten op preventie, maar wordt het breder getrokken naar veiligheid in en om het huis. De gemeente doet dit in nauwe samenwerking met diverse veiligheidspartners waaronder de politie, brandweer, GroenWest en verzekeringsmaatschappijen.

Voor meer informatie lees de Nieuwe Meerbode 21 januari