Politieke vrouwen in de Ronde Venen

Kennismaken met politieke vrouwen in De Ronde Venen

De Ronde Venen – “Meer vrouwen in de politiek zorgt voor een betere afspiegeling van de samenleving en komt de kwaliteit van de democratie ten goede.” Met deze zin begint de flyer die door een groep enthousiaste vrouwen  bij de kramenmarkt in de Willistee onder de aandacht werd gebracht.

Ook besteedde de burgemeester in zijn nieuwjaar speech hier aandacht aan. Het is op de kop af 100 jaar geleden dat de vrouwen kiesrecht kregen en ondanks het feit dat er al veel is gebeurd, is maar één op de drie leden van de gemeenteraad een vrouw. Is dat erg? Op zich niet, alleen is bekend dat groepen die meer divers zijn samengesteld beter werken. Er worden dan toch andere invalshoeken belicht en mogelijk een andere aanpak gekozen.

Vandaar dat de vrouwen die nu al actief zijn in de politiek, raadsleden, fractie-assistenten en wethouders van alle partijen, de handen ineen hebben geslagen om op zoek te gaan naar geïnteresseerde vrouwen. Om mee te denken, mee te helpen en mee te doen. De flyer was een aftrap. “We zullen op een aantal andere momenten nog activiteiten organiseren of mee doen aan acties. Op die manier hopen we meer vrouwen te bereiken die actief willen worden”, aldus vrouwen politica. Heb je interesse? Kijk op facebook/politiekevrouwenDRV of spreek één van de dames aan. Hun contactgegevens zijn eenvoudig te vinden of gebruik het algemene email adres: politiekevrouwendrv@gmail.com