Jan Rouwenhorst CDA: “Wateroverlast Baambrugse Zuwe nu eens oplossen!”

Vinkeveen – De redactie van deze krant krijgt regelmatig een afschrift van door raadsleden gestelde vragen. Zo ook deze week. CDA-fractievoorzitter Jan Rouwenhorst heeft het college een aantal vragen gesteld over storingen in het waterleiding netwerk op de Baambrugse Zuwe. Deze storingen komen volgens Rouwenhorst te vaak voor; de afgelopen week meerdere malen. Die snelle opeenvolging en de opmerkingen van bewoners over slechte communicatie vanuit de gemeente en het waterleidingbedrijf Vitens waren voor de redactie redenen om meer informatie te vragen.

Waarom stel je hier vragen over?

Het beste kan ik dan gewoon herhalen wat ik ook in mijn raadsvragen heb gesteld: Eerder deze maand is de Baambrugse Zuwe afgesloten geweest voor alle verkeer, als gevolg van een storing/breuk in het waterleidingnet van Vitens. Op woensdag 7 juni, gebeurde dat opnieuw. Op 8 juni was het weer raak: Eén van de dagbladen kopte: ‘En wéér springt waterleiding: voor derde keer in week waterballet in Vinkeveen’. Hoe kan dat gebeuren? Voor mij aanleiding om raadsvragen te stellen. Niet alleen over de situatie die zich nu, eerder deze maand, voordeed. Het gaat ook om de mogelijkheid om te komen tot goede, toekomstbestendige oplossingen. Het springen van een waterleiding hoort een echte uitzondering te zijn.”

Hoe hebben aanwonenden gereageerd?

“Die hebben gereageerd naar de gemeente, zowel naar het college als de gemeenteraad. Uit die reacties maak ik zowel gelatenheid als boosheid op. Eén van de mensen schreef dat er in de afgelopen vijftien jaar al tientallen keren nutsvoorzieningen zijn uitgevallen, soms voor enkele uren, maar zelfs ook dagenlang. Ik houd dat niet per keer bij, maar de gemeente waarschijnlijk wel. Er is voor mij geen reden om te twijfelen aan zo’n constatering, want die kan makkelijk ontzenuwd worden als het niet waar is. Kortom, die terugblik kun je niet met schouderophalen afdoen. Veel belangrijker is de urgentie om met een goede oplossing te komen en weg te blijven van lapmiddelen. Het lijkt mij dat er dieperliggende oorzaken zijn. Er moet duidelijk en snel perspectief op verbetering geboden worden.

Wat stoort jou het meest?

“Het gaat niet over wat mij stoort, mij vallen dingen op en daarover stel ik namens het CDA vragen. Ik vermoed dat ‘goedkoop’ uit het verleden nu zo goed als zeker zal uitdraaien op ‘duurkoop’ nu en in de toekomst. Daarover heb ik het college gevraagd wanneer welke maatregelen worden genomen en hoeveel dat gaat kosten en of dat geld al gereserveerd is. Maar het gaat ook om het gebrek aan communicatie dat aanwonenden aangeven. Het is aan het college om aan te geven hoe dat gebeurd is en hoe dat naar de toekomst gaat. Je hoeft geen Einstein te zijn om dat te kunnen verbeteren en dat lijkt in deze situatie wenselijk. Daarom is het goed om het college te vragen om een feitenrelaas. Daar kan namelijk van geleerd worden.”

Waar doel je dan op?

Aanwonenden hadden erop gerekend dat de gemeente alerter en sneller zou reageren. Nu bestaat het beeld dat na de constatering van de breuken in de waterleiding de activiteiten beperkt bleven tot het plaatsen van enkele borden, zonder verdere uitleg van de stremming. Men had een actievere rol verwacht. Inmiddels heb ik begrepen dat de gemeente een brief geschreven heeft, waarin staat: ‘We vinden het vervelend dat u van de storingen zoveel hinder heeft ervaren, ook de afgelopen week.’ Ik mag hopen dat de borden daar niet blijven staan omdat men snel wil kunnen reageren bij een volgende storing. Dan is het een kwestie van die borden de weg op trekken. De gemeente moet serieus aan de bak en zal dat naar mijn verwachting zeker doen.”

Wat is het grootste probleem?

Het lijkt mij zeker niet uit te sluiten dat de breuken veroorzaakt worden omdat het water waarschijnlijk wordt aangevoerd in gresbuizen. Deze buizen zijn heel breekbaar, zeker als er een groot gewicht op rust. Nu liggen de waterbuizen onder de Zuwe, dus onder het asfalt. De Zuwe zakt en keer op keer is er over een reeks van jaren een nieuwe laag asfalt aangebracht. Het gewicht neemt dus toe. Ook wordt er regelmatig met zwaar bouwverkeer gereden en dat is uiteraard ook niet gunstig. Ik hoor van mensen dat ze dan de weg voelen trillen. Zolang de waterbuizen onder het asfalt liggen, kun je je afvragen wanneer de volgende breuk gaat optreden. Nu is het een kwestie van oplappen en heel veel overlast. Dat lijkt de kern van de oplossing, maar dat laat ik graag aan de technisch deskundigen over. Zij moeten een structurele oplossing aandragen en dat zal geld kosten. De grote politieke vraag is dan of daar geld voor beschikbaar zal zijn. Daarbij gaat het om het bepalen van de voorrang. De gemeente heeft een overschot op de jaarrekening van vorig jaar en er is nog geen begroting vastgesteld voor volgend jaar. Dat zou kunnen helpen.”

Hoe zie jij de oplossing?

“Ik heb begrepen dat er regelmatig overleg is tussen de gemeente en de nutsbedrijven. Ik kan me voorstellen dat de Baambrugse Zuwe in deze gesprekken een terugkerend onderwerp is. Maar nu komt het erop aan dat overleg moet leiden tot duidelijke afstemming. Ik vertrouw erop dat de gemeente allesbehalve achteroverleunt. Ik lees dat daarover twijfel is en het zou goed zijn als de gemeente zo snel mogelijk duidelijkheid geeft. Wat ik als oplossing zie, is allereerst het contact met de omwonenden actiever oppakken. Waarom niet op korte termijn een informatieavond? Daar heeft de gemeente veel ervaring mee en het grote pluspunt is dat dan een dialoog mogelijk is.

Op technisch gebied ben ik geen deskundige, maar zou een los van het wegdek liggende leidinggoot voor de nutsvoorzieningen geen uitkomst kunnen bieden? Dan zou daarin ook de glasvezelkabel gelegd kunnen worden. Kortom, van achteraf optreden naar aanleiding van incidenten met pappen en nathouden – al is dat laatste in dit geval niet zo passend – de overstap maken naar een toekomstgerichte oplossing. Het is de vraag of het college en de gemeenteraad dat willen. Ik ga er in ieder geval vanuit dat die bereidheid er is. Daarom heb ik gevraagd om een samenvattend overzicht in perspectief: verleden, heden en toekomst. Hoe kan het beter en wat is daarvoor nodig?”

Inmiddels heeft de gemeente laten weten dat de aanwonenden medio juli een brief krijgen met meer informatie. Die tijd is nodig “om het goed en volledig te kunnen doen.”