IVN vogelexcursie in de Waverhoek

Regio – Op zaterdag 7 mei a.s.organiseert de vogelwerkgroep van IVN De Ronde Venen en Uithoorn een mooie excursie in de Waverhoek. Deze oase van rust is in beheer bij Natuurmonumenten en maakt deel uit van de ecologische verbinding tussen de Nieuwkoopse plassen en de Botshol. Dit plasdrasgebied is bij vele vogels in trek. Trekvogels en standvogels kunnen hier het hele jaar door naar hartenlust foerageren. Welke vogels zouden we kunnen aantreffen? Rietzanger, kleine karekiet, blauwborst, rietgors, cetti’s zanger en verschillende eenden waaronder, slob-,  berg- en krakeenden, ganzen, kluten, kieviten, een buizerd en misschien een torenvalk.

Ze vertrekken om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Nieuwe Begraafplaats  aan de Ir.Enschedeweg in Wilnis en ze verwachten daar om 12.00 uur weer terug te zijn. Meerijden is mogelijk. Deelnemers kunnen ook direct naar de Waverhoek gaan. Neem een verrekijker mee en wat te drinken. Trek waterdichte schoenen of laarzen aan. Voor inlichtingen kunt u bellen naar Gerda Veth, 06-13205061