Inloopavond over polder Groot Wilnis-Vinkeveen

Vinkeveen – Sinds 2010 wordt in polder Groot Wilnis-Vinkeveen samen met agrariërs gewerkt aan duurzame landbouw, natuurontwikkeling, schoon water en beperken bodemdaling. De eerste voorbeelden zijn al een paar jaar zichtbaar. De faunapassage bij de N212, de ir Enschedeweg, natuurontwikkeling in de Grote Sniep rond het Paviljoen torenrestaurant en de herinrichting van Armenland Ruwiel met twee nieuwe parkeerplaatsen zijn mooie resultaten van deze samenwerking. Daarnaast zijn er in de polder op diverse plaatsen natuurvriendelijke oevers aangelegd en wordt er volop gebaggerd om de waterkwaliteit te verbeteren. Ook is de landbouwstructuur voor de agrariërs in de polder sterk verbeterd.
Inmiddels zijn natuurplannen voor Reservaat Demmerik en Peilvak 9 en Oukoop Noord, het gebied tussen Donkereind, de Korenmolenweg, Oud Aa en de Ter Aase Zuwe, bekend.
2 maart a.s. organiseert programmabureau Utrecht-West een inloopavond in Dorpshuis De Boei in Vinkeveen. Op die avond kunt u kennisnemen van het Natuurbeheerplannen voor Reservaat Demmerik en voor Peilvak 9 en Oukoop. U bent van harte welkom tussen 19.30 en 21.00 uur in zaal Demmerik.
In Peilvak 9 en Oukoop Noord zullen 12 agrariërs nat schraalland en kruiden- en faunarijke grasland ontwikkelen op hun land. In Reservaat Demmerik, eigendom van Staatsbosbeheer, wordt nat schraalland met plas drassituaties aangelegd. Ten noorden van de spoorbaan worden ook wetlands aangelegd. Draslandnatuur was vroeger alom aanwezig in veenweidegebieden: natte en bloemrijke graslanden, oevers en sloten, die goed samengaan met weidevogels. ( Foto Maarten Koch)