Herontwikkeling Connexxion gaat door

Uithoorn – De gemeenteraad is blij met de plannen voor de herinrichting van het voormalige Connexxion terrein. Ferry Hoekstra (GB) beseft dat er voor de bestaande bewoners wat gaat veranderen in hun leefomgeving en dat dit zorgvuldig gedaan moet worden. Hij concludeert dat er wat ruis is ontstaan in de communicatie met de bewoners en verzoekt dat als het mogelijk is, de extra ruimte tussen de bestaande bebouwing en de geplande bebouwing te realiseren. Meer dan tachtig woningen, inclusief sociale huur en voldoende parkeerplekken stemt Ans Gierman (DUS!) tevreden en ook Nick Bergman (VVD) is enthousiast over de herontwikkeling. Hij ziet dat er rekening is gehouden met de bezwaarmakers, maar dat ze niet helemaal tevreden zijn. Daarom dient hij een motie in over de ontsluitingsweg, voordat de gemeenteraad toestemming geeft over het bestemmingsplan, omdat de aansluiting op het gebied niet los kan worden gezien van het bestemmingsplan. De ontsluitingsweg moet veilig zijn voor auto’s, fietsers en voetgangers. Gevraagd wordt aan het college om andere ontsluitingswegen te onderzoeken. De motie is ondertekend door Gemeentebelangen, Dus!, CDA, !Durf, Groen Uithoorn en VVD, maar ook de PvdA ziet de motie als verbetering en steunt deze. Wethouder Hazen zegt toe de motie uit te voeren en naar alternatieve ontsluitingswegen te kijken en daarmee is het bestemmingsplan met algemene stemmen aangenomen.