Grote opkomst bijeenkomst centrumplan Vinkeveen

De Ronde Venen – Afgelopen maand organiseerde de gemeente een inloopbijeenkomst over het nieuwe centrumplan Vinkeveen. Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst vertelden wethouder Vijselaar en haar collega’s meer over de plannen en de planning van het centrumplan Vinkeveen en werden er veel ideeën en reacties opgehaald van betrokken inwoners.

De grote opkomst toont dat Vinkeveen een dorp is met veel betrokken bewoners. Naast enthousiaste reacties en ideeën over de plannen deelden sommige inwoners ook hun zorgen. Deze zorgen gingen met name over de verkeerssituatie aan de Herenweg.

Met het centrumplan Vinkeveen wil de gemeente tussen de 250 en 300 woningen bouwen, ongeveer 1.000 m² aan voorzieningen realiseren en de relatie tussen het dorp en de Vinkeveense plassen versterken. Om de verkeerssituatie op en rond de Herenweg te verbeteren en veiliger te maken is er gewerkt aan een nieuw verkeersplan.

Nieuw verkeersplan

Met het nieuwe verkeersplan zet de gemeente in op het investeren in de bestaande verkeersstructuur. Naast behoud van de bestaande verkeersstructuur richt de gemeente zich vooral op de verkeersveiligheid. Dit doet onder andere door het invoeren van 30 km wegen, de Herenweg in te richten als dorpsstraat met brede fietspaden en in te zetten op alternatieven (deel mobiliteit).Gezien de planning duurt het nog wel even allemaal en dan moet er ook niets tussenkomen.

Planning

  • 15 april 2023    inloopbijeenkomst inwoners
  • juni 2023          centrumplan Vinkeveen wordt voorgelegd aan gemeenteraad
  • juli 2023           ontwikkeling ruimtelijk kader
  • voorjaar 2024   herinrichting Herenweg van Baambrugse Zuwe tot viaduct N201
  • bouwvak 2024  aanleg fietsrotonde Vinkeveld/Bonkestekerweg/Mijdrechtse Dwarsweg
  • 2024                vaststellen bestemmingsplan
  • 2025                 vervolg aanpassen van de dorps infrastructuur naar 30km 
  • 1e helft 2025     aanvragen omgevingsvergunning
  • 2e helft 2025     start verkoop
  • eind 2027         verwachte oplevering eerste woningen