Groen licht voor regeling met DUO+-gemeenten

 

Uithoorn. Het college van Burgemeester en wethouders van Uithoorn heeft donderdagavond van de gemeenteraad groen licht gekregen om een intensieve ambtelijke samenwerkingsverband aan te gaan met de gemeenten Ouder-Amstel, Diemen en De Ronde Venen (bekend onder de naam DUO+). Het gaat daarbij bedrijfsvoering en uitvoeringstaken. Te starten op ICT-gebied (informatisering en automatisering). Tevens moet een gemeenschappelijk regeling (GR) met de DUO+-gemeenten worden aangegaan. Dat houdt in het overdragen van taken door de deelnemende gemeenten. Formeel zitten daar nogal wat haken en ogen aan. Met name is er angst voor het inperken van de zelfstandigheid van de gemeenten. D66 (vertegenwoordigd in de politieke partij DUS!) wil een en ander goed geregeld zien. De gemeenteraden dienen zeggenschap te blijven houden over de GR en zich kunnen uitspreken over de jaarrekening. Daartoe diende DUS! 7 amendementen en 1 motie in die allemaal met een meerderheid van stemmen werden aangenomen. Na ampele discussie kon ook de meerderheid van de raad zich vinden in het uiteindelijke voorstel en gaf het college mandaat de samenwerking aan te gaan. Tevens werd toestemming verleend om een krediet van 820.000 euro ter beschikking te stellen voor de realisering van de ICT-samenwerking. Om 22.00 uur was de raadsvergadering afgelopen. Meer hierover leest u a.s woensdag in de Nieuwe Meerbode.