Gemeenteraad schuift besluitvorming zwembad Abcoude voor zich uit

 

De Ronde Venen – Hoewel toch bijna ieder weldenkend mens kan begrijpen dat er geen geld in kas is voor een nieuw zwembad in Abcoude, blijft de meerderheid van de Rondeveense raad proberen om te doen alsof het misschien toch zou kunnen. Het college stelde voor om geen geld meer te steken in een door raad gevraagd haalbaarheidsonderzoek. Dat onderzoek kost tijd en geld en de uitslag staat al zo goed als vast: het is  financieel niet haalbaar. De gemeente heeft geen geld. De raad durft dit blijkbaar nog niet uitspreken. Er werd weer ruim anderhalf uur over gepraat, er werd een motie ingediend waarin het college wordt opgedragen het gehele voorstel opnieuw te bespreken in een commissievergadering. Met 14 voor en 13 tegen werd deze motie aangenomen. Dus voorstel college van de agenda af en volgend jaar weer verder praten….