Gemeente DRV draagt bij aan huisvestingsvraag vluchtelingen

De Ronde Venen – Het college van B en W heeft dinsdag jl. 15 september besloten dat de gemeente De Ronde Venen haar verantwoordelijkheid zal nemen in de sterk groeiende huisvestingsvraag van vluchtelingen. De inspanningen van de gemeente zullen daarbij vooral gericht zijn op het huisvesten van vergunninghouders.

De gemeente heeft de afgelopen week gekeken naar de opvangmogelijkheden in onze gemeente. Uit deze eerste inventarisatie heeft het college geconcludeerd dat onze gemeente niet beschikt over locaties die per direct beschikbaar zijn voor grootschalige tijdelijke noodopvang of voor een asielzoekerscentrum, wat nu de vraag is van het Centraal Orgaan Opvang Vluchtelingen (COA). Wel zijn er verschillende locaties, zoals leegstaande panden of niet in gebruik zijnde kavels waar mogelijkheden gecreëerd kunnen worden om vergunninghouders permanent te huisvesten. Vergunninghouders zijn vluchtelingen die inmiddels een vergunning hebben om in Nederland te blijven. Permanente huisvesting van vergunninghouders zorgt voor uitstroom uit de asielzoekerscentra, waardoor daar ruimte vrij komt voor de vluchtelingen.

De gemeente gaat de komende tijd verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor huisvesting van vergunninghouders. In deze verkenning wordt ook naar locaties gekeken die nu nog geen woonbestemming hebben, maar die daarvoor wel geschikt te maken zijn.