Gemeente De Ronde Venen heeft geen ruimte voor grootschalige opvang vluchtelingen

Donderdagavond gaf burgemeester Divendaal een uitleg over de gang van zaken rond het vluchtelingen probleem. Wat is/wordt de taak van de gemeente De Ronde Venen? “ Burgemeester Divendaal:  “Al weken lang, dag aan dag, is de vluchtelingenproblematiek prominent in het nieuws. Over de toestroom naar Europa en het al dan niet opvangen in de regio’s. De vaak schrijnende beelden laten de meesten niet onberoerd.  Begin september was het dat de staatssecretaris een dringend beroep deed op “stoere burgemeesters en wethouders” om in eerste instantie crisisnoodopvang beschikbaar te stellen, heeft het college bereidwillig gestaan – binnen onze mogelijkheden – mee te werken aan vragen van het rijk.

Aan de spoedeisende behoefte aan crisis noodopvang (dat wil zeggen 3 à 6 dagen) is door verschillende gemeenten heel snel in voorzien. Omdat gemeenten die hierin voorop liepen moeite hadden om dit bij verlenging geheel zelfstandig te blijven uitvoeren, hebben wij ook personele capaciteit van onze gemeente beschikbaar gesteld voor de crisis noodopvanglocaties in Kockengen, Nieuwegein en Houten. Ondertussen waren de vragen vanuit de rijksoverheid steeds meer gericht op uitbreiding van AZC’s of vormen van langdurige noodopvang (voor circa 1 jaar), in eerste instantie voor grotere groepen (minimaal circa 500 vluchtelingen), later ook voor kleinere groepen (2 à 3 honderd).

Als college hebben wij vanaf het begin geconstateerd dat er binnen De Ronde Venen geen accommodaties aanwezig zijn, waarop COA/Rijk een beroep doen. Wij hebben bijvoorbeeld geen leegstaande kazernes, gevangenissen, verzorgingstehuizen en dergelijk. Ook bijvoorbeeld geen recreatieparken van één eigenaar die beschikbaar zouden kunnen komen ná de herfstvakantie. Overigens geen grote lege kantoorgebouwen die mogelijk zouden kunnen worden omgebouwd.

Dat is één van de redenen geweest om niet te aarzelen onze, bescheiden, verantwoordelijkheid te nemen door collegiaal bij andere gemeenten hulp te bieden”, aldus de burgemeester. De gehele verklaring van de burgemeester kunt u woensdag 4 november lezen in de Nieuwe Meerbode