Fonds steunt groene ideeën vrijwilligers

Amstelland – Organisaties en vrijwilligersgroepen die mensen willen betrekken bij groen, kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen. De Provincie Noord-Holland stelt dit jaar 45.000 euro beschikbaar vanuit het fonds ‘Betrekken bij Groen’. Samenwerkingsprojecten tussen groene en niet-groene organisaties krijgen voorrang. Doel van het fonds is het stimuleren van de rol van vrijwilligers in natuurbeheer en natuur- en milieueducatie. Aanvragen kunnen tot en met 31 maart 2015 ingediend worden. Voorbeelden van projecten zijn: heemtuinvrijwilligers die samen met een verpleeghuis een rolstoelroute aanleggen, een vogelwerkgroep die met een woningbouwvereniging nestkasten plaatst, vrijwilligers die samen met een bedrijf voor buurtbewoners een cursus groenbeheer organiseren en organisaties die voor een scholenproject vrijwillige vleermuisdeskundigen opleiden. Dit soort projecten kunnen aanspraak maken op een bijdrage uit het fonds. Het fonds wil de betrokkenheid van mensen bij natuur of vrijwilligerswerk in het groen aanmoedigen. Ook het beheer van natuurgebieden en het opleiden van vrijwilligers zijn voorbeelden. Samenwerking tussen organisaties onderling of tussen organisaties en vrijwilligersgroepen is een voorwaarde. Het fonds beoogt hiermee partijen die zich bezig houden met groen vrijwilligerswerk te verbinden met partijen buiten de groene sector. De samenwerkende Terrein Beherende Organisaties (TBO) voeren het programma ‘Betrekken bij Groen’ uit. Zij zorgen voor de inschrijvings- en selectieprocedure van het fonds. In het TBO zitten het Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer en Waternet. Meer informatie over de voorwaarden en de inschrijving van het ‘Betrekken bij Groen Fonds’? Kijk dan op www.landschapnoordholland.nl/betrekkenbijgroen of neem contact op met Tetje Falentijn van Landschap Noord-Holland, per e-mail t.falentijn@landschapnoordholland.nl.

Foto: Maarten van Cleef.