Excursie(s) Rijnland over dijkverbetering

Aalsmeer – Veel dijken en kades zijn al honderden jaren oud en liggen in een gebied met een sterke bodemdaling. In de loop der jaren zijn de dijken verzakt en daarom is periodiek onderhoud noodzakelijk.

Ook de dijken in Aalsmeer worden versterkt. Zo is vorig jaar de dijk langs de Westeinder onder handen genomen en momenteel wordt gewerkt bij de Stommeerkade. Reeds vele bomen en struiken zijn uit het dijklichaam gehaald en dit heeft bij menig inwoner hier impact gehad op de inrichting van de tuinen.

Stommeerkade

Om uitleg te geven over het onderhoud en de versterking van de dijken organiseert het Hoogheemraadschap van Rijnland een excursie op de Stommeerkade. Op vrijdag 20 oktober zullen projectmedewerkers laten zien hoe men te werk gaat. Bij voldoende aanmeldingen zullen er twee excursies plaatsvinden: Een ochtendgroep van 10.00 tot 12.00 uur en een middaggroep van 14.00 tot 16.00 uur.

Toekomstbestendig

De excursies zijn bedoeld voor iedereen die in het gebied woont waar Rijnland de komende jaren aan het werk gaat. Kom kennismaken. Ook inwoners, die graag meer willen weten over toekomstbestendige dijken zijn van harte welkom. Er wordt een uitgebreide uitleg gegeven. Interesse? Aanmelden kan via dijkverbetering@rijnland.net.