DUO gemeente wordt nog geen DUO Plus

Regio – In een gezamenlijk persbericht laten de colleges van Diemen, Ouder Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen het volgende weten: Gisteravond vond in de gemeenteraden van Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel en De Ronde Venen besluitvorming plaats over het aangaan van de gemeenschappelijke regeling DUO+ en het krediet voor gezamenlijke ICT-investeringen. De gemeenteraden van Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel stemden vrijwel unaniem voor de plannen. De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft niet gestemd over het voorstel, tijdens de discussie bleek geen meerderheid voor de plannen te zijn. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering van de plannen. De colleges kiezen er voor om met elkaar in gesprek te blijven. Daarbij lijkt een scenario voor de hand te liggen waarin de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn een gemeenschappelijke regeling aangaan. Daarnaast verkennen de colleges of, wanneer en hoe De Ronde Venen later mogelijk bij de samenwerking kan aansluiten. Het college van De Ronde Venen zal dit scenario niet eerder dan in de loop van 2015 met zijn gemeenteraad bespreken, naast mogelijke andere scenario’s. Gelet op de ontstane situatie wordt door de colleges van Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel de gewijzigde gemeenschappelijke regeling nog dit jaar opnieuw aan hun gemeenteraden voorgelegd