Dorpsvisie De Hoef: ‘Toekomstbestendig en vitaal’

De Ronde Venen – De Dorpsvisie De Hoef is dit voorjaar definitief opgesteld door het Dorpscomité De Hoef. Afgelopen week heeft wethouder David Moolenburgh het eerste exemplaar officieel in ontvangst genomen. Het Dorpscomité heeft in 2013 van de gemeente De Ronde Venen het verzoek gekregen om het Wijkplan van 2006 te actualiseren. Nadat het concept van commentaar voorzien was door vele inwoners, heeft de definitieve Dorpsvisie 2016 nu het licht gezien. Het document dat een looptijd heeft tot 2025 is door de inwoners zelf opgesteld en geeft de wensen van De Hoef weer op het gebied van onder andere wonen, werken, mobiliteit, natuur en recreatie. Het gemeentebestuur gaat nu kennis nemen van de Dorpsvisie en er ambtelijk advies over inwinnen. Daarna volgen besluiten en wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld met actieve inbreng van alle betrokkenen. Ook zal de Dorpsvisie gebruikt worden als input voor het binnenkort op te stellen Bestemmingsplan Buitengebied.’
Wilt u de inhoud van de Dorpsvisie raadplegen? Het document met de Dorpsvisie De Hoef is te vinden op de website van de gemeente www.derondevenen.nl onder Leven en Werken > Ontwikkelingen Buitengebied > Dorpsvisie De Hoef.

Op de foto: Van links naar rechts: Leo van den Hoek, Jan Janmaat, Julia Heidstra, wethouder David Moolenburgh, Thomas ten Kortenaar en Bram Keizer.