Dijkvariant in Vinkeveen te duur

De Ronde Venen – De gemeente heeft deze week laten weten dat de dijkvariant (variant 2) financieel niet haalbaar is. Ronde Venen Belang heeft al veel eerder aangegeven dat de dijkvariant als ontsluiting van Vinkeveen veel te duur is. Er wordt nu teruggevallen op het verhogen van het viaduct en verlengen van de in- en uitvoegstroken. Ronde Venen Belang heeft zich altijd uitgesproken voor ontwikkeling van het centrumplan Vinkeveen, maar is altijd sceptisch geweest over de voorgestelde dijkvariant. Veel te duur en te ingrijpend voor veel inwoners van Vinkeveen.

Vinkeveen verdient centrumplan
Inwoners van Vinkeveen hebben samen met de ondernemers en gemeente een dorpsvisie ontwikkeld. Een dorpsvisie die de Vinkeveense Plassen meer bij het dorp moest betrekken. Ronde Venen Belang is daar nog steeds een voorstander van. Fractievoorzitter René Bultena: “De dorpsvisie had en heeft veel draagvlak onder de inwoners van Vinkeveen. Vinkeveen verdient dit gewoon. De uitwerking van de dorpsvisie in het centrumplan hebben wij dan ook altijd gesteund”, aldus Bultena.
Pas in een vrij laat stadium kwam ten behoeve van de ontsluiting daar de dijkvariant uit. Ronde Venen Belangt heeft hier altijd twijfels over uitgesproken. Deze twijfels komen nu ook uit. Het vervallen van de dijkvariant mag wat Ronde Venen Belang betreft niet betekenen dat het centrumplan Vinkeveen nu ook in de la verdwijnt. “In het plan zitten hele goede ontwikkelingen zoals de opening naar de Plassen en ook woningbouw. Dat moet wat ons betreft gewoon doorgaan, ook al zal dit in een wat beperktere vorm moeten plaatsvinden.”

Meepraten over oplossing
De Provincie zal nu het viaduct willen verhogen. Dit betekent dat de Herenweg nog veel drukker en onveiliger wordt. “Naar onze mening zijn er echter andere mogelijkheden om de aansluiting op de N201 te realiseren. Wij willen dat niet overlaten aan de Provincie, maar de inwoners van Vinkeveen hierin een grote stem geven. Wij rekenen daarbij op steun van de gemeente, want zeker voor zo’n belangrijk probleem geldt: Jij mag het zeggen!”