Crowdfundingactie voor waardevolle natuur Amstelveen

Amstelveen – Natuurorganisatie Landschap Noord-Holland start een crowdfundingactie voor de Middelpolder, een oud ongerept weidelandschap vlak naast de stad. Deze oase van rust is van oudsher een belangrijk broedgebied voor weidevogels als de grutto en kievit. En de inwoners uit Amstelveen vinden er een weids en open uitzicht. Het gebied heeft echter te maken met afkalving van oevers, waardoor er meters grond verloren gaan en de kwaliteit van de natuur onder druk komt te staan. Na de zomer wil de natuurorganisatie starten met de herstelwerkzaamheden, maar er is nog €60.000 nodig om het project uit te kunnen voeren.

Levendige bloemenzee
Het geld is nodig voor oeverherstel van de Middensloot, midden in het gebied. Hier is veel potentie om de soortenrijkdom te stimuleren. Landschap Noord-Holland wil planten terugbrengen die van oudsher voorkwamen in het gebied, maar in de tijd zijn verdwenen. Voorbeelden zijn dotterbloem, grote kattenstaart, moerasspirea, gele lis en grote egelskop. Boswachter Jocelyn de Kwant vertelt: “De herstelde oeverzone wordt een nieuw leefgebied voor tal van kleine en grotere dieren. Libellen, vlinders en andere insecten vinden voeding en dekking tussen de planten. Net als kikkers en kleine zoogdieren. We creëren hier extra stevigheid, de plantenwortels houden de grond vast en bieden weerstand tegen golfslag. Ook zorgen de toegevoegde planten voor extra zuurstof en zuivering van het water. Met het stoppen van de afkalving zal ook de waterkwaliteit in de sloot sterk verbeteren, waar allerlei waterdiertjes en vissen van profiteren. Zij trekken op hun beurt weer vogels aan, zoals de blauwe reiger en lepelaar. In totaal willen we 1,7 km oever minder steil maken, verstevigen met planten én voorzien van een tijdelijke oeverbescherming. Voor twee andere onderdelen in het actieplan Middelpolder hebben we de financiering rond. Samen met omwonenden en natuurliefhebbers gaat het vast lukken om het benodigde bedrag bijeen te brengen. Dan kunnen we deze zomer al de eerste planten aanplanten. Met € 35,- kunnen we 1 meter oever herstellen.” Meehelpen kan via: https://www.landschapnoordholland.nl/middelpolder

Natuur van dichtbij bekijken 
Maak een rondwandeling door de Middelpolder. Wanneer je het wandelnetwerk volgt – via de paarse pijlen – loop je over boerenlandpaden met overstapjes en een trekpontje onderweg. De Middelpolder vormt een stapsteen naar omliggende natuurgebieden die ook door de natuurorganisatie worden beschermd zoals de Ronde Hoep, Landje van Geijsel en de Holendrechter en Bullewijker Polder.

Foto: Luchtfoto Middelpolder – Aerovista (aangeleverd Landschap NH).