College: “Nog veel haken en ogen plan Veenergie.nu”

De Ronde Venen – Zoals u de afgelopen weken uitgebreid heeft kunnen lezen wil Veenergie.nu een zonnepanelenveld van ongeveer 6,5 ha aanleggen achter de Herenweg 293 in Vinkeveen. Een plan dat op het eerste gezicht goed past in de duurzaamheidsambities van de gemeente. Bij uitvoering verwachten ze ongeveer 2000 huishoudens te voorzien van duurzame stroom. Het voorstel van Veenergie.nu ligt bij de raad. Die heeft het college om advies gevraagd. Het college adviseert de raad nog niet in te stemmen met het huidige voorstel en eerst zoekgebieden voor zonnevelden te bepalen. Volgens het college heeft het plan nog veel haken en ogen.

De locatie achter de Herenweg ligt in het Natuurnetwerk Nederland en heeft natuur- en cultuurhistorische waarden. Het past niet in het huidige bestemmingsplan en vooralsnog ook niet in het nieuwe bestemmingplan dat de gemeente nu ontwikkelt. Ook de provincie en het waterschap moeten instemmen met het initiatief. Het plan voldoet op een aantal punten niet aan de voorwaarden voor zonnevelden en windmolens die de raad onlangs heeft vastgesteld.

Voldoet niet

Wethouder Kiki Hagen: “Op zich is het logisch dat het voorstel van Veenergie.nu nog niet voldoet aan alle voorwaarden. Het burgerinitiatief lag er voor dat we inwoners en belangengroepen lieten meedenken over voorwaarden voor zonnevelden en windmolens. Een van die voorwaarden is dat een locatie in een zogeheten zoekgebied ligt – gebieden waar zonnevelden en windmolens kunnen komen. Welke gebieden daarvoor in aanmerking komen, vragen we vanaf september aan onze inwoners. Bepaalde gebieden zijn op voorhand al uitgesloten zoals bijvoorbeeld Botshol. Er zijn ook gebieden met beperkingen zoals de weidevogelgebieden. De locatie van Veenergie.nu is zo’n gebied met beperkingen. We adviseren de raad  eerst met onze inwoners geschikte gebieden aan te wijzen.”

Daarnaast vragen de initiatiefnemers de gemeente borg te staan voor ongeveer 6 miljoen euro voor de financiering van het project. En vragen ze de gemeente de legeskosten kwijt te schelden. Het college adviseert de raad hiervoor eerst kaders te stellen.

Kortom: het burgerinitiatief Veenergie.nu past momenteel niet binnen de regelgeving en het beleid. Het college adviseert de raad eerst te bepalen waar in de gemeente zij zonnevelden willen. De initiatiefnemers kunnen hun plannen op proces en financiële onderdelen nader uitwerken. De vraag is of daarmee alle knelpunten worden opgelost. De ruimtelijke beoordeling ligt namelijk voor een belangrijk deel in handen van de provincie en het waterschap.  De raad behandelt naar verwachting het burgerinitiatief na de zomer.