College bezorgd over Openbaar Vervoerplannen provincie

De Ronde Venen – B en W maken zich zorgen over de manier waarop Utrecht het openbaar vervoer voor 2016 wil aanbesteden. In een kritische brief schrijft het Rondeveense college te vrezen dat de plannen van GS leiden tot een verslechtering van het openbaar vervoer in de gemeente. De brief is een reactie op het Ontwerp-Programma van Eisen Aanbesteding Openbaar Vervoer van de provincie Utrecht. Dit programma bevat de voorwaarden waaraan bedrijven moeten voldoen, willen ze in 2016 openbaar vervoer in Utrecht mogen verzorgen. B en W constateren dat door dit voorlopige eisenpakket de kwaliteit van het openbaar vervoer in De Ronde Venen in het gedrang komt. De buslijn 120 (Utrecht CS – station Bijlmer-Arena) valt bij deze aanbesteding voor het eerst in de vervoersregio Utrecht. In verband met de bereikbaarheid van station Abcoude dringt het college erop aan dat deze lijn ‘integraal gehandhaafd’ blijft.