Collecteren voor meer natuurgebieden

Regio – Duizenden vrijwilligers gaan vanaf maandag 9 februari de straat op om geld in te zamelen voor de aankoop van natuurgebieden. Hiermee wil Natuurmonumenten bedreigde diersoorten een handje helpen. De otter, kerkuil, hazelmuis en andere soorten zijn afhankelijk van leefgebieden die momenteel te klein of te versnipperd zijn. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden en te vergroten hebben zij meer kans om te overleven. Nog maar 15 procent van Nederland bestaat uit natuurgebieden. Met deze collecte wil Natuurmonumenten samen met vrijwilligers de leefgebieden van kwetsbare diersoorten verbeteren. “Investeren in de aankoop van gebieden zorgt voor natuur die tegen een stootje kan”, benadrukt Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten. “Zo staat de otter als roofdier aan de top van een ecosysteem. Als hij overleeft betekent dit dat de waterkwaliteit op orde is en planten, vissen en andere soorten in evenwicht zijn.” De jaarlijkse collecte is dit jaar van 9 tot en met 14 februari. In ruim 300 gemeenten gaan totaal ongeveer 10.000 vrijwilligers van deur tot deur met een collectebus. Natuurmonumenten onderhoudt samen met natuurliefhebbers de natuur. Dit zijn bijvoorbeeld vrijwilligers in het beheer, leden, collectanten, natuurgidsen, donateurs, kinderen van Oerrr en districtsleden. “Tijdens deze collecte gaat het geld naar de aankoop van nieuwe natuurgebieden om kwetsbare planten en dieren meer overlevingskans te geven. Zo krijgen we meer en betere natuur”, zegt boswachter Juriaan van Leeuwen van de Nieuwkoopse Plassen.

Natuurmonumenten is een vereniging met ruim 725.000 leden en donateurs en bijna 200.000 kinderen van Oerrr, met een gezamenlijk doel: opkomen voor natuur in Nederland. Daarom verwerft en beheert de organisatie natuurgebieden in Nederland. Dat zijn er inmiddels 355 met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 100.000 hectare. Zo houdt Natuurmonumenten Nederland open en groen, en kan iedere Nederlander genieten van de natuur. In de gebieden van Natuurmonumenten staan zo’n 3200 bouwwerken, waarvan Natuurmonumenten er 1700 beschermt en onderhoudt. 500 Bouwwerken bezitten een monumentale status.

 

Foto: Stefan Claessens en Pauline Joosten.